Radar TV: Aanpassing testament levert geld op

In het tv-programma Radar van 1 maart werd uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheid voor mensen met minder dan 1,2 miljoen euro vermogen (en dat zijn verreweg de meeste mensen) om te zorgen dat langstlevende ouder en kinderen helemaal geen erfbelasting betalen als een van de ouders overlijdt. De geschetste oplossing is niet voor iedereen de beste. Hoe zit dat in uw situatie?


Bent u getrouwd of samenwonend en hebt u kinderen? En is uw gezamenlijk vermogen minder dan 1,2 miljoen euro? Dan doet u er goed aan een testament te maken (of uw bestaande testament aan te passen) waarmee bij overlijden van een van de partners de langstlevende en de kinderen geen erfbelasting behoeven te betalen. In het testament wordt de langstlevende enig erfgenaam, de kinderen worden onterfd. Desgewenst kan aan hen een legaat worden gemaakt van het vrijgestelde bedrag van € 19.000,00 per kind, eventueel met een samengestelde rente van 6 % per jaar (in 10 jaar verdubbelt de vordering daardoor bijna).

In het testament wordt bepaald dat al wat de langstlevende overhoudt van het vermogen dat hij/zij van de eerst overleden partner heeft verkregen, alsnog naar de kinderen gaat. Bij het overlijden van de langstlevende rekenen de kinderen af over twee nalatenschappen.

Voordelen

  • geen beslag op geldmiddelen van de langstlevende na overlijden partner;
  • geen rentebetaling aan belastingdienst of rentederving over afgedragen belastingbedrag;
  • de langstlevende kan door middel van schenkingen aan de kinderen het vermogen alsnog verkleinen wat tot vermindering van erfbelasting leidt;
  • door oprenting van de vordering van de kinderen wordt het vermogen van de langstlevende (waar in begrepen de nalatenschap van de eerstoverleden ouder) uitgehold.

Niet voor iedereen

Of de geschetste oplossing ook in uw situatie de beste is, hangt af van veel factoren: leeftijd, pensioenvoorziening, gezinssamenstelling, al dan niet hertrouwd, al dan niet kinderen uit eerdere relaties, en nog meer. Wilt u weten welke oplossing in uw specifieke situatie de beste is? Klik elders op deze pagina de link aan onder het kopje <Meer informatie>.

Tip: maak ook een legaat aan de kleinkinderen van ieder € 19.000,00. Voeg er eventueel aan toe dat dit bedoeld is voor studie of aankoop woning en zet het onder bewind van de ouder(s) van het kind tot 25 jaar.