Ondernemen

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij doorzakking in werk-BV

Het komt nogal eens voor dat een goedlopende vennootschap onder firma wordt ingebracht een nieuw opgerichte BV. Als bij die inbreng ook onroerend goed is betrokken, kan gebruik worden gemaakt van vrijstelling van overdrachtsbelasting. Hoe zit het met te betalen overdrachtsbelasting als de bestuurders van de BV de onderneming willen laten doorzakken naar een nieuw opgerichte werk-BV waarbij bedrijfspand, lijfrentevoorzieningen, machines en andere waardevolle activa in de moeder-BV achterblijven? Op die vraag heeft de staatssecretaris van Financiën een helder antwoord gegeven.

Lees meer >

Herstructurering bij economisch eb en vloed

Of het nu economisch goed of slecht gaat, er kunnen altijd redenen zijn om de juridische structuur van uw bedrijf aan te passen. Het kan zijn dat u langzamerhand gaat toewerken naar overdracht of verkoop van uw bedrijf. Dat u de komende jaren substantieel meer of minder rendement verwacht. Dat uw onderneming flink groeit, of juist kleiner wordt. Dat u meer fiscaal voordeel wilt behalen. Of dat u aanpassingen in uw aansprakelijkheid wilt doorvoeren. Inspelen op eb en vloed.

Lees meer >

Checklist voor eenmanszaak

Elke dag starten er mensen een eigen bedrijf. Mensen die kansen in de markt zien en daarop in willen spelen. Soms ook is er een gezonde dosis twijfel, waar moet u beginnen. De checklist voor ondernemers in een eenmanszaak helpt u op weg. Eerst goed voorbereiden, dan de gang naar de Kamer van Koophandel en vervolgens gewoon beginnen met ondernemen.

Lees meer >

Haken en ogen van huwelijkse voorwaarden bij faillissement

Ondanks de aanwezigheid van huwelijkse voorwaarden zijn er toch situaties waarin de schuldeiser van een BV zich kan verhalen op het privé vermogen van de ondernemers en diens partner. Bijvoorbeeld bij faillissement. Als een financier hoofdelijke aansprakelijkheid (borgstelling) van beide echtelieden eist, is het resultaat daarvan dat de door de huwelijkse voorwaarden ingebouwde veiligheidsklep niet meer werkt.

Lees meer >

Maatschap en firma worden personenvennootschappen

Maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen opgelet! De wet op de personenvennootschappen is aangenomen in de Tweede Kamer. Als nu ook de Eerste Kamer de wet goedkeurt, kan de wet per 1 juli 2010 ingaan. Met alle gevolgen van dien. Bijvoorbeeld dat alle maten van een maatschap hoofdelijk aansprakelijk worden voor schulden van de maatschap. Hoe kunt u dat voorkomen?

Lees meer >

Regeling bedrijfsopvolging geldt niet voor beleggings- en pensioen-bv’s

De gunstige fiscale vrijstellingen en tarieven van de bedrijfsopvolgingsregeling zijn niet van toepassing op bv's die zich toeleggen op beleggingsactiviteiten en op het uitvoeren van een pensioenregeling ten behoeve van de nabestaande van de overleden ondernemer. Verschillende uitspraken van gerechtelijke instanties laten er geen twijfel over bestaan.

Lees meer >

Van BV naar eenmanszaak financieel steeds aantrekkelijker

Steeds meer directeuren-grootaandeelhouders (dga's) maken gebruik van de mogelijkheid om uit hun BV terug te keren naar een eenmanszaak. Dat komt omdat het argument van lagere belastingen steeds minder speelt. Het punt waarop een BV financieel gunstiger is komt steeds hoger te liggen.

Lees meer >