Familie zaken

Samenwonen is de norm

Negen op de tien jongeren gaan samenwonen. “Samenwonen is de norm” blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En, het samenwonen voordat men gaat trouwen duurt ook langer dan voorheen. Vooral mannen blijken de trouwdatum voor zich uit te schuiven.

Lees meer >

Bom onder huwelijkse voorwaarden

"We hebben huwelijkse voorwaarden, maar daar doen we al jaren niks mee." De gevolgen daarvan zijn desastreus. Als u het in uw huwelijkse voorwaarden opgenomen periodieke verrekenbeding – het fifty/fifty verdelen wat jaarlijks aan inkomen overblijft – niet jaarlijks uitvoert, wordt bij faillissement en echtscheiding afgerekend alsof u getrouwd was in gemeenschap van goederen.

Lees meer >

Samenwoners, stel erfenis veilig

Als u samenwoont wordt u voor de wet op de erf- en schenkbelasting niet automatisch als partners van elkaar aangemerkt. U moet eerst voldoen aan een aantal voorwaarden. Erft u van een partner, dan heeft u een vrijstelling voor de erfbelasting van € 600.000 en betaalt u 10% over de volgende € 118.00 en 20% over het meerdere. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan is de vrijstelling slechts € 2.000 en betaalt u 30% belasting over de eerste schijf en 40% over het meerdere. Met een notarieel samenlevingscontract voldoet u aan de voorwaarden.

Lees meer >

Eerste huis voor samenwoners vol drempels

Als je gaat samenwonen of al samenwoont heb je veel minder mogelijkheden om op wettelijke rechten terug te vallen dan wanneer je getrouwd bent. Je kunt veel van die rechten wel krijgen, maar dan moet je ze wel zelf regelen. Nu de economie weer aantrekt, trekt ook de huizenverkoop aan “starters” weer aan. Als samenwoner koop je een huis vol met juridische drempels. Hoe ze te slechten ….

Lees meer >

Notariële volmacht uitkomst bij dementie

Mensen die aan dementie lijden zijn meestal niet meer in staat om over hun eigen bezittingen te beschikken. En u wilt het er niet op aan laten komen dat – als u onverhoopt aan deze aandoening zou gaan lijden – niet door u aangewezen mensen worden aangewezen om daarover te beschikken. U kunt dat voorkomen met een notariële volmacht.

Lees meer >

Eerst samenwonen, dan trouwen?

Het komt vaak voor dat samenwoners na verloop van tijd gaan trouwen. Dan rijst de vraag of u gaat trouwen in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. Misschien hebt u al een samenlevingscontract dat de basis kan vormen voor huwelijkse voorwaarden. Als u trouwt en verder niets regelt, bent u volgens de wet in gemeenschap van goederen getrouwd. Van alles wat u op dat moment samen bezit, bent u dan automatisch elk voor de helft eigenaar (ook van de schulden).

Lees meer >

Ondanks huwelijkse voorwaarden toch uw huis kwijt

Ook al bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden met uitsluiting van elke gemeenschap van goederen, dan nog kan het huis op uw naam in de failliete boedel van uw partner vallen. Bijvoorbeeld als de koopprijs van uw huis mede is gefinancierd met een hypotheeklening waarbij ook uw partner schuldenaar is.

Lees meer >