Familie zaken

Column: Fusiegezin

Fusiegezinnen komen voor bij jong en oud. Kinderen geen bezwaar? Zorg ervoor dat u de valkuilen kent en maak een goed testament.

Lees meer >

Column: levenstestament

Vader is 93 jaar en heeft drie kinderen. Twee dochters en een zoon. Hij woont zelfstandig alleen in een huis met een hypotheek. Plotseling moet vader worden opgenomen in een verpleeghuis. Terug naar huis is geen optie.

Lees meer >

Samenwonen is de norm

Negen op de tien jongeren gaan samenwonen. “Samenwonen is de norm” blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En, het samenwonen voordat men gaat trouwen duurt ook langer dan voorheen. Vooral mannen blijken de trouwdatum voor zich uit te schuiven.

Lees meer >

Bom onder huwelijkse voorwaarden

"We hebben huwelijkse voorwaarden, maar daar doen we al jaren niks mee." De gevolgen daarvan zijn desastreus. Als u het in uw huwelijkse voorwaarden opgenomen periodieke verrekenbeding – het fifty/fifty verdelen wat jaarlijks aan inkomen overblijft – niet jaarlijks uitvoert, wordt bij faillissement en echtscheiding afgerekend alsof u getrouwd was in gemeenschap van goederen.

Lees meer >

Samenwoners, stel erfenis veilig

Als u samenwoont wordt u voor de wet op de erf- en schenkbelasting niet automatisch als partners van elkaar aangemerkt. U moet eerst voldoen aan een aantal voorwaarden. Erft u van een partner, dan heeft u een vrijstelling voor de erfbelasting van € 600.000 en betaalt u 10% over de volgende € 118.00 en 20% over het meerdere. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan is de vrijstelling slechts € 2.000 en betaalt u 30% belasting over de eerste schijf en 40% over het meerdere. Met een notarieel samenlevingscontract voldoet u aan de voorwaarden.

Lees meer >

Eerste huis voor samenwoners vol drempels

Als je gaat samenwonen of al samenwoont heb je veel minder mogelijkheden om op wettelijke rechten terug te vallen dan wanneer je getrouwd bent. Je kunt veel van die rechten wel krijgen, maar dan moet je ze wel zelf regelen. Nu de economie weer aantrekt, trekt ook de huizenverkoop aan “starters” weer aan. Als samenwoner koop je een huis vol met juridische drempels. Hoe ze te slechten ….

Lees meer >

Notariële volmacht uitkomst bij dementie

Mensen die aan dementie lijden zijn meestal niet meer in staat om over hun eigen bezittingen te beschikken. En u wilt het er niet op aan laten komen dat – als u onverhoopt aan deze aandoening zou gaan lijden – niet door u aangewezen mensen worden aangewezen om daarover te beschikken. U kunt dat voorkomen met een notariële volmacht.

Lees meer >