Profiteer tot 2013 van fiscale voordelen bij huis kopen

Wie de nieuwe hypotheekregels, die in 2013 ingaan, voor wil zijn doet er goed aan nu actie te ondernemen. Na het mislukken van het Catshuisoverleg is er binnen de politiek toch een akkoord ontstaan met betrekking tot bezuinigingen op de overheidsbegroting. Hierdoor zijn maatregelen uit Brussel wegens overschrijden van het begrotingstekort uitgebleven. Na jarenlang een taboe te zijn geweest moet zoals het er nu naar uit ziet toch de hypotheekrenteaftrek er aan geloven.


Voor bestaande hypotheken verandert er nagenoeg niets, ook niet als deze worden overgesloten. Het merendeel van alle bestaande hypotheken is een (bank)spaarhypotheek waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van fiscale aftrek van hypotheekrente en het spaargedeelte van de bankspaarhypotheek niet wordt belast in box 3. Dubbel aantrekkelijk dus en bijna te mooi om waar te zijn.

Dat vond de politiek kennelijk ook en is er besloten dat voor hypotheken die worden afgesloten na 1 januari 2013 de rente alleen nog maar geheel aftrekbaar is als er sprake is van een annuïteitenhypotheek of een hypotheek met lineaire aflossing, waarbij in beide gevallen de lening aan het eind van de looptijd geheel afgelost moet zijn. Bij alle andere hypotheekvarianten is de rente niet meer aftrekbaar.

Daar staat tegenover dat de looptijd waarover rente wordt afgetrokken naar 35 jaar gaat. Deze nieuwe regels zullen tot gevolg hebben dat de netto maandlasten voor een hypotheek flink zullen stijgen door de maandelijkse aflossingen. Bij een hypotheek van bijvoorbeeld € 210.000,-- gaat het over een aflosbedrag van € 500,-- per maand als de rente dan 5% is komt er nog eens € 875,-- aan maandelijkse rente bij, bruto maandlast dus € 1.375,--.

Daarnaast wordt ook het maximaal te financieren bedrag terug gebracht naar 100 % van de koopsom in plaats van 106 % nu. Om nog een huis te kunnen kopen moet er een fors inkomen aanwezig zijn en moet er eigen geld meegebracht worden.

Er is nog wel een doekje voor het bloeden bedacht in de vorm van hogere vrijstellingen in de schenkbelasting. Nu mogen ouders per kind tussen de 18 en 35 jaar maximaal € 50.000,-- schenken voor de aankoop van een eigen huis of aflossen van de woninghypotheek, dit wordt ingaande volgend jaar € 100.000,-- en de leeftijd gaat naar 45 jaar. Dat is dus uitstekend nieuws voor mensen met rijke ouders waarbij het advies is: stel de koop van een huis even uit tot na 1 januari 2013.

De goede bedoelingen van de politiek ten spijt zullen er maar weinig ouders zijn die spontaan € 100.000,-- per kind willen/kunnen ophoesten. Als dat ook voor uw ouders geldt, is het advies: koop nog in 2012 een huis, de prijzen zijn laag en de overdrachtsbelasting blijft voorlopig 2%. Sluit daarbij een bankspaarhypotheek en u zit de komende 30 jaar goed. De overdracht van de woning moet dan wel plaatsvinden voor 1 januari 2013, daarbij moet u er rekening mee houden dat het in de maanden november en vooral december altijd erg druk is op de notariskantoren. Haast is dus geboden, zeker nu het verkrijgen van een hypotheek tegenwoordig al snel 8 tot 12 weken of zelfs nog langer duurt.

Aangezien wij veel ervaring hebben met de verschillende hypotheekaanbieders en hun procedures kunnen wij u aangeven waar uw financiering het snelste rond komt. Als de verkopende partij geen makelaar in de arm heeft genomen kunnen wij ook de verplichte schriftelijke koopovereenkomst voor u maken. Hoe eerder u zich bij ons aanmeld, hoe groter de zekerheid is dat wij uw transactie tijdig in kunnen plannen en u nog gebruik kunt maken van de huidige fiscale regels. Wij hebben de kennis van de woningmarkt in huis en zijn u graag van dienst.