Proceskosten executeur soms onderdeel schulden nalatenschap

Zodra een executeur in een nalatenschap de boedel heeft afgewikkeld, eindigt zijn of haar taak automatisch. Zo staat het in de wet. De rechter oordeelde in een zaak waarin alleen nog enkele sieraden moesten worden verkocht en de grafsteen nog moest worden aangepast. De executeur had alle schulden en de aanslag erfbelasting betaald. In deze zaak wilden de erfgenamen de executeur laten ontslaan en een nieuwe laten benoemen. Dat was niet meer aan de orde omdat de nalatenschap was afgewikkeld.


Wat nog wel speelde was dat de executeur advocaatkosten had gemaakt om zijn positie tegenover de erfgenamen te verdedigen en hierdoor extra tijd aan zijn taak had moeten besteden. Ook de erfgenamen hadden dergelijke kosten gemaakt. De vraag was of die kosten al dan niet tot de nalatenschapsschulden behoren.
De rechter vond dat de advocaatkosten die de executeur had gemaakt tot de nalatenschapsschulden behoorden. De werkzaamheden van de advocaat waren immers gericht op behoud van de positie als executeur. Dat geldt niet voor de kosten die de erfgenamen hebben gemaakt om de executeur te laten ontheffen van zijn taak. Zij draaien zelf voor die kosten op.

Wat betreft de tijd die de executeur heeft moeten besteden aan de procedure stelt de rechter dat die in de 1%-beloning valt. Die beloning was in het testament bepaald.

Wilt u meer weten over de taak en vergoeding van een executeur? Bel ons voor het maken van een afspraak.