Problemen bij echtscheiding door nieuwe strenge hypotheekregels

Onder bezitters van een eigen woning wijkt het percentage echtscheidingen niet veel af van mensen zonder eigen huis. De officiële cijfers liegen er niet om, volgens recente statistieken is het percentage echtparen dat gaat scheiden gestegen tot 42%. Hoewel de crisis op de huizenmarkt over het diepste punt heen lijkt te zijn, heeft circa een derde van alle huiseigenaren te maken met onderwaarde (meer hypotheekschuld dan het huis waard is). Bij een scheiding zal er een keuze moeten worden gemaakt wat met de eigen woning te doen.


De gangbare opties zijn: samen verkopen en de restschuld delen of een van de echtgenoten neemt het huis na de scheiding op naam en neemt de bestaande hypotheek over of sluit een nieuwe hypotheek af. Door de nieuwe strengere hypotheekregels blijkt het helaas steeds moeilijker te zijn om na een scheiding de woning en de hypotheek op naam van een van de ex-echtgenoten te krijgen. Vaak is er ook geen geld beschikbaar om de restschuld bij verkoop te betalen. Kortom, hier speelt een groot probleem.

Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond hebben eind vorig jaar in een brief aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aandacht gevraagd voor huiseigenaren die vanwege een echtscheiding in financiële problemen komen met hun hypotheek. De fiscale regels voor de eigenwoningschuld zijn fors aangescherpt. Het deel van de lening dat van de andere partner wordt overgenomen, wordt door de bank gezien als een nieuwe lening waarop de nieuwe hypotheekregels van toepassing zijn. Er moet in 30 jaar geheel worden afgelost, er kan minder geleend worden op het inkomen en op de waarde van het huis. Hoewel het feitelijk om dezelfde hypotheek als voorheen gaat, worden de maandlasten vaak flink hoger. Door een eventuele alimentatieplicht daalt ook het maximaal te lenen bedrag of wil de bank helemaal niet meewerken aan de herfinanciering.

Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond willen nu voor elkaar krijgen dat een partner die gaat scheiden de keuze heeft zijn/haar recht op de bestaande eigenwoningschuld over te dragen aan de partner die het huis wil en kan overnemen. Deze achterblijvende partner moet dan met de hypotheek verder kunnen zoals het was in de oude situatie. Hierdoor blijven de maandlasten voor het huis gelijk en is een gedwongen verkoop met restschuld niet meer aan de orde. Een onderdeel van deze regeling kan zijn dat de vertrekkende partner afstand doet van de oude hypotheek waardoor op een eventueel te sluiten nieuwe hypotheek wel de nieuwe hypotheekregels van toepassing worden.

Voor partijen die in een echtscheiding zijn verwikkeld is het te hopen dat de politiek de ernst van deze problematiek inziet en meegaat in het voorstel. Wanneer u onverhoopt in deze situatie terecht komt en er sprake is van een eigen woning, neem dan altijd snel contact op met ons kantoor. Wij nemen dan samen met u uw (financiële) situatie door om te beoordelen wat in uw geval de beste oplossing kan zijn. Dit is ook direct de gelegenheid om via een testamentaire regeling vast te leggen dat de aanstaande ex-echtgenoot/echtgenote niet langer uw erfgenaam is. Hierbij kan ook worden vastgelegd dat uw bezit bij een eventueel overlijden niet via de kinderen alsnog bij de ex-echtgenoot/echtgenote terecht komt. Als er sprake is van minderjarige kinderen kunnen we ook voor u vastleggen dat na uw overlijden de erfdelen van de kinderen worden beheerd door de ex echtgenoot/echtgenote. Alleen het notariaat heeft de expertise in huis om u bij te staan in bovenstaande complexe situaties. Niets doen is in geval van echtscheiding geen optie en geeft alleen maar extra problemen.

Wilt u hier meer over weten? Bel ons voor een afspraak.