Per 2012 opgescheept met erfdienstbaarheid?

Op 1 januari 2012 is het “Nieuw Burgerlijk Wetboek” twintig jaar oud. Op die datum krijgt u als grondeigenaar met een nieuw fenomeen te maken. Wat vóór 1992 niet zo maar kon, kan onder de nieuwe wet wel: elke erfdienstbaarheid kan na 20 jaar door verjaring ontstaan. Hoe zit dat precies?


Tot aan de invoering van de nieuwe wet in 1992 moest een erfdienstbaarheid van een niet zichtbare en voortdurende situatie in een notariële akte worden vastgelegd. Een dergelijke erfdienstbaarheid kon nooit ontstaan door verjaring.

Als een bedrijf bijvoorbeeld via een deel van het bezit van een buurman bij zijn eigen terrein moest komen, dan moest hij met die buurman afspraken maken over het recht om over dienst bezit te gaan om dat vervolgens bij de notaris te laten vastleggen in een akte. Als er geen notariële akte zou zijn en het bedrijf toch jarenlang gebruik zou maken van de toegangsweg op het bezit van de buurman, zou dat recht nooit door verjaring kunnen worden verkregen.

Elke erfdienstbaarheid kan nu na 20 jaar door verjaring ontstaan. Vanaf 1 januari 1992 kan een erfdienstbaarheid van weg door verjaring worden verkregen. Op 1 januari 2012 is het 20 jaar later, het eerste moment dat niet zichtbare en voortdurende situaties die op 1 januari 1992 bestonden, door de grondeigenaar niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt.

Hoe vaak komt het niet voor dat geen afspraken zijn gemaakt. Soms zijn de grenzen van de percelen niet goed bekend bij de gebruikers. Of men vindt het maken van afspraken maar tijdrovend en misschien te kostbaar. Misschien levert het gebruik voor niemand hinder op.

Komt deze situatie u als grondeigenaar bekend voor? Als degene die gebruik maakt van bijvoorbeeld overpad over uw grond dat per 1 januari 2012 (en nadien) al twintig jaar doet, dan is er sprake van “bevrijdende” verjaring. Dan krijgt de gebruiker automatisch een erfdienstbaarheid van weg door middel van verjaring. Er ligt dan officieel een zakelijk recht op het perceel dat niet is ingeschreven, waarvoor nooit is betaald en dat mee overgaat bij verkoop (en dus de prijs drukt).

Onderzoek of u het risico op verjaring loopt en er vanaf 1 januari 2012 een erfdienstbaarheid van weg door verjaring ontstaat. Tot die datum kunt u de verjaring stuiten. U moet dan binnen zes maanden na de datum van stuiting degene die gebruikmaakt van het perceel dagvaarden. Zonder dat zal de stuiting niet werken.

Wilt u weten of u risico loopt? Wij kunnen de geregistreerde erfdienstbaarheden boven tafel krijgen. Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.