Pas op met mondelinge koopovereenkomst woning

Voor huizenkopers is de markt erg gunstig. Keuze genoeg! U kijkt rustig rond, bezichtigt woningen en opeens treft u het huis dat u 100% aanspreekt. U heeft bij de bank al geverifieerd tot hoever u kunt gaan om in aanmerking te blijven komen voor een hypothecaire lening. U doet mondeling een bod, dat ter plekke door de verkoper wordt geaccepteerd, ook mondeling. Is er nu wel of geen overeenkomst?


Alle negatieve berichtgeving ten spijt worden er gelukkig nog steeds woningen verkocht. Sinds het begin van de crisis op de woningmarkt eind 2008 is het aantal transacties wel fors terug gelopen, in sommige regio's tot wel 50 % minder verkochte woningen. Voor met name de verkopers op de markt is dit een probleem. Waar vroeger de kopers in de rij stonden om een voorlopig koopcontract te “mogen” sluiten moeten we ze nu met een lampje zoeken.

Aan de andere kant staan de potentiele kopers. Zij hebben momenteel een ruime keuze uit te koop staande woningen welke ook nog eens tegen zeer aantrekkelijke prijzen in de markt gezet worden. Tel daarbij nog het tijdelijke voordeel van de verlaagde overdrachtsbelasting (2%), de relatief lage hypotheekrente, de hoge grens voor de nationale hypotheekgarantie en de verruimde vrijstellingen voor schenkingen door ouders aan kinderen voor aankoop van een woning.

Daarmee lijkt de huidige markt een walhalla voor huizenkopers. Tot op zekere hoogte is dit ook zo, echter in de praktijk blijkt het toch nog vaak lastig om een passende financiering te verkrijgen. Een aantal banken heeft zelfs de rem gezet op het verstrekken van nieuwe woningfinancieringen. Als u dit alles voor lief neemt en besluit naar uw droomhuis op zoek te gaan is het altijd verstandig om vooraf met een bank of hypotheekadviseur te praten om te laten uitzoeken wat u maximaal zou kunnen (en willen) betalen voor de nieuwe woning.

Koop schriftelijk vastleggen

Wat nu als direct na u nog een potentiële koper langs gaat bij “uw” huis, een bod doet dat uitgaat boven uw bod en direct een kort A4tje laat ondertekenen waarin de koop wordt beklonken. U vindt natuurlijk dat u de eerste koper bent en dat het huis aan u zou moeten worden overgedragen.

Helaas, niets is minder waar. Sinds de invoering van de Wet Koop Onroerende Zaken is een mondeling gesloten koopovereenkomst met betrekking tot een particuliere woning met een particuliere koper niet meer geldig. De wet schrijft voor dat in een dergelijk geval de koop schriftelijk moet worden vastgelegd wil zij geldig zijn. De Hoge Raad heeft dit eind vorig jaar nog eens bevestigd.

Wilt u dit allemaal voorkomen? Wij kunnen u helpen met een goed advies. En bijvoorbeeld ook met een eenvoudige koopovereenkomst, waarmee u de koop ter plekke kunt beklinken. Als dit contract netjes is ingevuld en door verkoper en koper is getekend, is dit in al zijn eenvoud een schriftelijke overeenkomst die voldoet aan de wettelijke eis van schriftelijkheid.

Uiteraard kan later de verkopende makelaar of als deze er niet is de notaris nog een uitgebreidere versie van de koopakte maken waarbij de details van de overeenkomst worden uitgewerkt. Zoals altijd is ook hier een goede voorbereiding het halve werk. Wij adviseren u graag hoe u onaangename verassingen kunt voorkomen.

Wilt u meer weten over vruchtgebruik in het algemeen of verzorgingsvruchtgebruik in het bijzonder? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.