Overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd

De overdrachtsbelasting gaat van 6 naar 2 procent. Dat heeft het kabinet besloten. De maatregel is een jaar van kracht. De verlaging is er op gericht de stagnerende woningmarkt een impuls te geven. Het tarief geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 juni. Bepalend is de datum waarop de juridische overdracht bij de notaris plaatsvindt.


Aan de hypotheekrenteaftrek wordt niet getornd. Het kabinet gaat er ook van uit dat het voor huurders makkelijker wordt om hun huis van de corporatie over te kopen.

De verlaging van de overdrachtsbelasting kan kopers duizenden euro's schelen. Voor een huis van € 250.000 betaalt een koper uiteindelijk € 10.000 minder. Het kabinet adviseert kopers niet te speculeren op een verlenging van de regeling. De maatregel loopt op 1 juli 2012 af.

De overdrachtsbelasting wordt niet definitief afgeschaft omdat belastinginkomsten nodig blijven om collectieve voorzieningen te financieren.