Overdrachtsbelasting ook laag voor later bijgekochte grond en schuur

Eén van de in 2012 genomen maatregelen om de woningmarkt op gang te helpen en toegankelijk te houden, is de structurele verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% voor woningen. Dat nieuwe tarief geldt niet alleen voor woningen, maar ook voor de bijbehorende grond en garage, de zogenaamde “aanhorigheden”. Echter, dan moesten die aanhorigheden al bij de woning horen op het moment van de verkrijging. Die beperking is met ingang van dit jaar opgeheven.


Per 1 januari 2013 is de fiscale voorziening voor aanhorigheden verder uitgebreid. Tot eind vorig jaar gold het tarief van 6% overdrachtsbelasting voor bijvoorbeeld een stukje tuin dat u later dan de woning had aangekocht. Sinds 1 januari 2013 geldt nu ook het lage tarief van 2% over de koopsom van een “aanhorigheid” (een stuk tuin, garage of schuurtje) die u er later bij koopt, maar die nadien wel één geheel gaat vormen met de woning.

Aanhorigheden bevinden zich meestal niet op hetzelfde (kadastrale) perceel als de woning, het kan ook een eigen kadastraal nummer hebben. In het eerste geval bent u meetkosten van het kadaster verschuldigd, in het tweede geval niet. Het kadaster kent ook een hoog meettarief en een laag meettarief, afhankelijk van de oppervlakte en de koopsom. Als u onder het hoge meettarief valt is het interessant om het te kopen stuk vooraf uit te laten meten. Daar kunt u honderden euro's mee besparen .

Omdat op dit onderdeel wordt aangesloten bij de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting, worden ook de tot de woning behorende aanhorigheden tot de eigen woning gerekend. In de wet is geen invulling gegeven aan het begrip “aanhorigheid”. Bovenstaande situaties worden door de Belastingdienst geaccepteerd. Als u twijfelt, biedt een telefoontje naar de Belastingdienst mogelijk uitkomst.

Wilt u meer weten over het aankopen van een stukje grond of schuur bij uw woning? Vraag het ons! Wij helpen u bij het vinden van juridisch onderbouwde antwoorden.