Dijkstra Jansen Bergman notarissen volgt aangaande het Coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM.
 
Beste cliënten,
 
Naar aanleiding van het RIVM-beleid, heeft Dijkstra Jansen Bergman Notarissen beleid gemaakt voor onze werkzaamheden en de bezoeken aan ons kantoor. Dit is hieronder weergegeven.
 
1. Bezoekers aan ons kantoor
Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de RIVM houden; dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken we u om niet naar kantoor te komen en contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken.
Indien u geen verschijnselen heeft en u verschijnt wel op ons kantoor, vragen wij u de richtlijnen te blijven volgen. Dus voldoende afstand houden (minimaal 1,5 meter), geen handen schudden, regelmatig handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog. Mede omdat wij veel cliënten in de risicogroepen hebben is dit belangrijk. De tafels die we gebruiken, geven de mogelijkheid om op voldoende afstand te blijven zitten. Als u een afspraak heeft, dan vragen wij u uw handen te desinfecteren met de desinfecterende gel die u bij ons op de balie vindt. Indien gewenst, kunt u ook mondkapjes krijgen voor extra bescherming. Wij zullen steeds op gepaste afstand van de cliënten gaan zitten.
 
Alle medewerkers van ons kantoor houden zich aan de meest actuele richtlijnen van de RIVM. Gezien de aard van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk de risico’s te beperken. Ook hebben wij door alle maatregelen en het zoveel mogelijk thuiswerken nog maar een beperkte bezetting. Excuses als dat ongemak voor u met zich brengt.
 
2. Geplande besprekingen en ondertekenafspraken
Uitgangspunt is dat ondertekenafspraken op kantoor in beginsel gewoon doorgaan. Verder zullen wij alleen de partijen die in de akte vermeld staan tot ons kantoor toelaten. Dit betekent helaas dat er geen makelaars, tussenpersonen, kinderen of ouders of andere bekenden bij de afspraak aanwezig kunnen zijn.
Wilt u zelf de afspraak liever uitstellen of per volmacht tekenen dan kan dat in de meeste gevallen. U kunt dan met ons bellen of mailen. Indien u met meer partijen een afspraak heeft, zoals bij de overdracht van een woning, dan moet u dit uiteraard in overleg met alle partijen doen.Hoewel wij gastvrijheid en laagdrempeligheid altijd zeer belangrijk vinden, zullen wij de komende tijd geen koffie of thee schenken. Pennen waarmee u de akte ondertekent worden u aangeboden en kunt u na het tekenen mee naar huis nemen.
 
3. Bezoek zonder afspraak
Wij gaan terughoudend om met bezoek zonder voorafgaande afspraak. In verband hiermee verzoeken wij u ons kantoor niet te bezoeken als u hiervoor geen telefonische of schriftelijke afspraak heeft gemaakt. We hanteren de normale openingstijden zolang dit mogelijk is (en mag).
 
4. Medewerkers
Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Dit is conform de RIVM richtlijnen. Daarnaast werkt een ook groot deel van onze gezonde medewerkers thuis. Zo hopen we de continuïteit en de doorgang van de afspraken de komende tijd zoveel mogelijk te waarborgen. Medewerkers die vanuit huis werken zijn zoveel mogelijk bereikbaar. Ook zijn ze op hun kantoormailadres bereikbaar.
 
Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken in geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Raadpleeg daarom regelmatig onze site indien u een afspraak bij ons hebt in de komende weken.
 
Samen met u hopen we dat het Coronavirus uit onze wereld verdwijnt, dat u gezond blijft en dat we u ondanks de aangepaste werkwijze goed van dienst kunnen zijn.
 
Bovenstaande afspraken gelden voor onbepaalde tijd.