Oud testament wel rechtsgeldig, maar ook verouderd

Is een testament van begin jaren tachtig of negentig nog steeds geldig? Jawel, een oud testament blijft geldig en wordt bij overlijden afgewikkeld zoals destijds in het testament – volgens het voor 2003 geldende recht – bepaald. Per 1 januari 2003 is het erfrecht ingrijpend veranderd. Echter, er kan sinds u uw testament hebt gemaakt veel veranderd zijn in uw leven. Veranderingen waar in uw verouderde testament geen rekening mee is gehouden. Alle reden om te actualiseren.


Testamenten uit de vorige eeuw zijn opgemaakt in een periode waarin de maatschappij er nog heel anders uitzag. Familierelaties zijn veranderd, er is nu sprake van meer individualisme. Internet is ons leven binnen gekomen, met alle sociale contactmogelijkheden van dien.

De verhouding tussen mensen onderling, ook binnen families is sterk veranderd. Hoe staat u nu bijvoorbeeld tegenover het al dan niet uitsluiten van uw schoonkinderen van uw erfenis in geval uw kinderen gaan scheiden? Of tegenover het in uw testament opnemen van uw stiefkinderen? Of een goed doel?

De benoeming van een – bij voorkeur gecertificeerde – executeur, nu alleen nog bij testament mogelijk? En wat te doen met de legitieme portie die u mogelijk aan (een van) uw kinderen hebt toegekend? Onder het recht na 2003 is de legitieme portie kleiner dan daarvoor en ook het juridisch karakter ervan is ingrijpend gewijzigd..

Niet alleen 2003 is van belang, ook 2010 is dat. Toen is de successiewet aangepast, met nieuwe mogelijkheden om in uw testament erfbelasting voor uw nabestaanden te besparen.

Wilt u meer weten over het actualiseren van uw testament? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.