Opzeggen of wijzigen van een overeenkomst gaat niet zomaar

Het opzeggen of wijzigen van een maatschaps- of vennootschapsovereenkomst is niet iets wat u op de achterkant van een bierviltje moet regelen. Het kan overigens wel! Een vennootschaps- of maatschapsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Verstandiger is het natuurlijk om de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen, zodat voor iedereen duidelijk is wat er is afgesproken.


Als er een overeenkomst is dan doet u er verstandig aan kennis te nemen van de inhoud van de overeenkomst voordat u hem opzegt, zodat u rekening kunt houden met de daarin gemaakte afspraken. Een vennootschaps- of maatschapsovereenkomst is niet zo maar opgezegd. Eenzijdig opzeggen is in de meeste gevallen niet mogelijk. Bovendien is het ook maar zeer de vraag of uw medefirmant de situatie net zo beleeft als u zelf.

Een vennootschaps- of maatschapsovereenkomst brengt voor partijen voortdurende verplichtingen met zich mee. Een ingebrekestelling is niet vereist als één van partijen aantoonbaar tekort is geschoten in nakoming van zijn verplichtingen en die tekortkoming niet meer ongedaan gemaakt kan worden

De meeste vennootschaps- of maatschapsovereenkomsten hebben de wijze van opzegging uitputtend geregeld. Vaak komt dat er op neer dat u rekening moet houden met een opzegtermijn, dat er een regeling is die vaststelt op welke wijze dan tussen partijen wordt afgerekend en in welke gevallen de overeenkomst kan worden ontbonden.

Als u een vennootschaps- of maatschapsovereenkomst wil ontbinden doet u er verstandig aan uw medefirmant van te voren in te lichten over uw voornemen. Dat hoeft u natuurlijk niet te doen als u al aan het onderhandelen was over het uitkopen van die firmant!

Wilt u meer weten over het juridisch verantwoord opzeggen of wijzigingen van uw maatschaps- of vennootschapscontract? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.