Opvolging in pacht na overlijden pachter niet zonder meer mogelijk

Normaal gesproken zal de pachtovereenkomst van de overleden pachter worden overgenomen door zijn opvolger en zal de verpachter daartegen geen bezwaar hebben. Dat is echter geen wet van Meden en Perzen. De opvolger moet de verpachter voldoende waarborgen kunnen bieden voor een behoorlijke bedrijfsuitoefening. Zelfs al blijkt uit de plannen van de beoogd opvolgend pachter dat een rendabele exploitatie mogelijk is, is dat nog geen gelopen race.


Dat blijkt uit een uitspraak van het Hof Leeuwarden, begin dit jaar. De beoogd opvolgend pachter bood volgens het Hof onvoldoende waarborgen voor een behoorlijke bedrijfsvoering en kon onvoldoende aannemelijk maken dat hij op (korte) termijn de overstap zou maken van hobbyboeren naar bedrijfsmatige landbouw. Daarbij werd mede betrokken dat de beoogd opvolgend pachter al 52 jaar was en een volledige baan had buiten de landbouw. Ook werd in de afweging meegenomen dat zijn landbouwkundige ervaring van lang geleden dateerde, slechts een vrij korte periode betrof en ook nog eens een beperkt deelgebied van de bedrijfsmatige landbouw behelsde.

Bij de beoordeling van een dergelijke opvolging spelen verschillende factoren een rol. Is de schaal van het bedrijf groot genoeg om levensvatbaar te kunnen zijn? Weegt de onzekerheid bij een kleine bedrijfsomvang op tegen de zekerheid van de vaste baan nu er ook een relatie moet worden gelegd naar noodzakelijke investeringen om het bedrijf levensvatbaar te maken (met ook een hogere pachtprijs in het verschiet)? De verpachter die hierover niet voldoende zekerheid kan krijgen, zal niet voetstoots de beoogd opvolgend pachter accepteren, maar ontbinding van de pachtovereenkomst vorderen.

De rechter kijkt dan bij de beoordeling naar de financiƫle onderbouwing in samenhang met de overige relevante feiten en omstandigheden. Omdat de financiƫle onderbouwing niet voldoende bleek, werd de pachtovereenkomst ontbonden en moest het gepachte worden ontruimd.

Wilt u meer weten over pachtovereenkomsten en opvolging daarvan bij overlijden? Neem contact met ons op en wij bieden u inzicht in de mogelijkheden en gevolgen van contracten.