Oprichters aansprakelijk voor handelen namens een BV i.o.

Welk risico loopt u als u een aannemingsovereenkomst voor het bouwen van uw nieuwe huis sluit met een BV in oprichting. De recessie was voor sommige ontslagen medewerkers van bouwbedrijven aanleiding om zelfstandig aannemer te worden. Zij kunnen vanwege het ontbreken van overhead concurrerende offertes maken.


Wat nu als de BV in oprichting met de noorderzon van de bouwplaats verdwijnt, al dan niet ver voordat het huis wordt opgeleverd? En als daar bovenop de BV i.o. en zijn oprichter(s) zich laten uitschrijven uit het handelsregister. Om daar iets tegen te doen kunt u bij de rechter nakoming van de overeenkomst vorderen op straffe van een dwangsom en schadevergoeding.

Op grond van de wet is degene die een rechtshandeling verricht namens een op te richten BV, daardoor hoofdelijk verbonden. Daar kan alleen van worden afgeweken als dat uitdrukkelijk anders is bedongen. Als dat niet het geval is of als daarvan nergens is gebleken, zijn de oprichters van de BV in oprichting hoofdelijk aansprakelijk.

Wilt u meer weten over de plichten en aansprakelijkheden van bedrijven bij het aangaan van overeenkomsten? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.