Opheffen van huwelijkse voorwaarden kan u veel voordeel opleveren

Huwelijkse voorwaarden worden in veel gevallen gemaakt als een van de echtgenoten een risicodragend beroep of bedrijf uitoefent. Als de ondernemende echtgenoot op leeftijd komt en het beroep of bedrijf staakt, hoopt het vermogen daaruit zich bij die echtgenoot op. En dan kan het opheffen van de huwelijkse voorwaarden u veel geld opleveren.


Als de huwelijkse voorwaarden blijven voortduren na staking van beroep of bedrijf, blijft al het daaruit vrijkomende vermogen eigendom van de voorheen ondernemende echtgenoot. Als die echtenoot overlijdt, valt dat hele vermogen in de nalatenschap en vererft aan zijn echtgenote en kinderen.

De kinderen erven in die situatie veel meer dan waar zij recht op zouden hebben gehad als er geen huwelijkse voorwaarden waren en de gemeenschap van goederen had bestaan. In een gemeenschap van goederen zou slechts de helft van het vermogen in de nalatenschap vallen en vererven. Dat scheelt nogal wat in de te betalen erfenisbelasting.

Wilt u uw huwelijkse voorwaarden – waarin iedere gemeenschap van goederen is uitgesloten – ongedaan maken? Dan moet u nieuwe huwelijkse voorwaarden maken en daarin de gemeenschap van goederen invoeren.

Uiteraard bestaan er naast de bovenbeschreven "koude" uitsluiting ook veel tussenvormen van huwelijkse voorwaarden, al dan niet voorzien van een finaal- of periodiek verrekenbeding. Deze moeten ook zeker op actualiteit worden beoordeeld.

Meer weten? Wij maken graag een afspraak met u. Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.