Opheffen huwelijkse voorwaarden in de toekomst mag niet

Het lijkt een prima idee, een bepaling in uw huwelijkse voorwaarden dat “vanaf de dag vóór de dag van overlijden van de eerst stervende van echtgenoten de wettelijke algehele gemeenschap van goederen zal bestaan”. Echter, een dergelijke voorwaardelijke opheffing van huwelijkse voorwaarden vindt geen gewillig oor bij de rechter.


Een voorwaardelijke opheffing van huwelijkse voorwaarden zoals hierboven vermeld is blijkbaar alleen van toepassing als het huwelijk wordt ontbonden door overlijden van een van de echtgenoten. De bepaling geldt niet als het huwelijk eindigt door echtscheiding, dan blijven de gescheiden vermogens in stand.

Vanwege de opschortende voorwaarde van ontbinding van het huwelijk door overlijden staat niet vast op welke moment de gemeenschap van goederen zal intreden. Omdat dit nog lang op zich kan laten wachten, bestaat intussen voor de schuldeisers geen enkele zekerheid hoe lang de huwelijkse voorwaarden blijven bestaan en of en wanneer de gemeenschap van goederen zal intreden.

Voor de schuldeisers kan een situatie ontstaan dat door de verandering het vermogen van de schuldenaar in zijn nadeel verandert. Onduidelijkheid over het huwelijksgoederenregime is volgens de rechter in strijd met de belangen van een schuldeiser. Op basis van het kenbare huwelijksgoederenregime moet een schuldeiser een inschatting van zijn risico kunnen maken of hij al dan niet handelt met een van de echtgenoten.

Kortom, schuldeisers hebben belang bij rechtszekerheid.

Wilt u meer weten over huwelijkse voorwaarden in het algemeen en de voor- en nadelen van opheffing in het bijzonder? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.