Openstaande vakantiedagen vallen in nalatenschap

Als iemand die in loondienst is bij een werkgever overlijdt, dan staan ten tijde van het overlijden meestal nog vakantiedagen open. Wat gebeurt er dan met de waarde daarvan? Hebben de erfgenamen recht op uitbetaling van openstaande vakantiedagen?


Voor de werkgever zullen vakantiedagen een persoonsgebonden karakter hebben. Dat is mogelijk aanleiding om na overlijden de waarde van de openstaande vakantiedagen niet meer uit te keren. In de wet staat dat een werknemer die bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog aanspraak heeft op vakantiedagen, recht heeft op uitkering van het loon over de periode die overeenkomt met de aanspraak. Dat recht geldt ongeacht de manier waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Een van die manieren is het overlijden van de werknemer.

Het opgebouwde recht op vrije dagen omvat het recht om vrije dagen te genieten, maar ook het recht op loonbetaling op deze vrije dagen. Dit recht op loonbetaling van de niet-genoten vakantiedagen wordt overigens pas opeisbaar bij bij het einde van de arbeidsovereenkomst. De aldus ontstane vordering valt in de nalatenschap en daarmee kunnen de erfgenamen uitbetaling vorderen.

Wilt u meer weten over zaken die wel of niet in een nalatenschap vallen? Of over het afwikkelen van een nalatenschap? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.