Ook verkoper van woning beschermd

De koopovereenkomst van een woning waarbij een particuliere koper is betrokken moet schriftelijk worden overeengekomen.Wat nu als mondeling overeenstemming is bereikt over de verkoop aan een particuliere koper en de verkoper weigert mee te werken aan het opmaken en ondertekenen van een koopakte?


Als de verkoper ook een particulier is, mag deze zich erop beroepen dat de mondelinge overeenstemming niet voldoende is. Er is immers niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste en dat levert in beginsel nietigheid van de koopovereenkomst op.

In de juridische literatuur wordt wel de vraag gesteld of altijd aan de gevolgen van de nietigheid vastgehouden mag worden als partijen wél tot mondelinge overeenstemming zijn gekomen. In de “strikte leer” kan de verkoper niet meer worden gedwongen om alsnog mee te werken aan de totstandkoming van een schriftelijke overeenkomst. Anderen vinden dat het schriftelijkheidsvereiste in deze situatie kan worden “weggedacht en dat de verkoper wel gedwongen kan worden tot nakoming. Voer voor rechters” en advocaten ….

Belangrijker is de vraag wiens belang de wetgever met het schriftelijkheidsvereiste wil beschermen. Gaat het alleen om het belang van de particuliere koper of gaat het ook om het belang van de particuliere verkoper? De Hoge Raad is er duidelijk over. De wet beschermt zowel de particuliere koper als de particuliere verkoper. Die partijen kunnen zich – in tegenstelling tot professionele partijen – beroepen op die bescherming.
Gaat het om een particuliere koper en een particuliere verkoper, dan geldt het schriftelijkheidsvereiste zonder meer. Beide partijen kunnen dan ondanks mondelinge wilsovereenstemming niet worden gedwongen mee te werken aan de totstandkoming van een schriftelijke overeenkomst.

Wilt u meer weten over de bescherming van koper en verkoper bij mondelinge overeenstemming over de koop van een woning? Bel ons of klik op de link “Meer informatie” op onze homepage en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.