Ook negatieve gevolgen bij niet volstorten aandelen

Sinds 1 oktober vorig jaar hoeft u als ondernemer de geplaatste aandelen in uw BV niet direct vol te storten. Dat is bepaald in de nieuwe wetgeving over de flex-BV. Dat is positief nieuws, niet alleen voor startende ondernemers, maar ook voor gevestigde ondernemers. Echter, niet volstorten kan ook vervelende fiscale gevolgen hebben.


Voordat de flex-BV in werking trad moest u minimaal 20% van de geplaatste aandelen volstorten. Die eis geldt niet meer. Echter, als u in aanmerking wilt komen voor de deelnemingsvrijstelling of een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting heeft, dan moet een bepaald percentage van het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal in bezit van de vennootschap zijn. Is dat niet het geval, dan kunt u geen gebruik maken van de bijbehorende fiscale faciliteiten.

Het niet volstorten van aandelen kan nog meer consequenties hebben dan alleen fiscale. Denk aan de wettelijke aansprakelijkheid voor volstorting bij het nemen van een aandeel of de aansprakelijkheid van eerdere aandeelhouders ingeval van overdracht. Dat geldt ook voor de inkoop van niet volgestorte aandelen en de overgang van aandelen op de gezamenlijke bestuurders

Het is dus om meerdere redenen van belang om de voor- en nadelen van het geheel of gedeeltelijk volstorten van de aandelen heel goed tegen elkaar af te wegen.

Wilt u meer weten over de voor- en nadelen van het al dan niet volstorten van aandelen in uw BV? Neem contact met ons op en wij leggen u alle mogelijkheden met daarbij horende gevolgen aan u voor zodat u een afgewogen keuze kunt maken.