Ook bedenktijd voor koper bedrijfspand

De wettelijke bedenktijd na het ondertekenen van een koopovereenkomst is ooit ingevoerd ter bescherming van de consument-koper. De vraag is of de koper van een bedrijfspand ook een beroep kan doen op bedenktijd. Of deze vraag bevestigend beantwoord kan worden, heeft alles te maken met wat in de koopovereenkomst is vastgelegd.


Bij een bedrijfsmatige koop van onroerend goed hoeft niet te worden voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste die wel geldt bij de consumentenkoop. De koopovereenkomst komt in bij een bedrijfsmatige koop in principe tot stand zodra de koper het aanbod van de verkoper aanvaardt. Maar wat nu als partijen in de koopakte vastleggen dat een afschrift van het koopcontract aan de koper moet worden verstrekt en dat vervolgens de bedenktijd aanvangt?

In die omstandigheden kan de koper binnen drie dagen na de terhandstelling van het koopcontract afzien van de koop, ook al heeft hij al veel eerder (meer dan drie dagen daarvoor) de koopakte ondertekend. De verkoper zal dat niet leuk vinden en mogelijk proberen zich te beroepen op het niet van toepassing zijn van het schriftelijkheidsvereiste. Hij zal vinden dat de koop tot stand is gekomen op het moment van acceptatie van zijn aanbod. In de praktijk gebeurt dat.

De rechter maakt er korte metten mee. Het staat partijen vrij om nadere voorwaarden – zoals hiervoor omschreven – te verbinden aan de tussen hen gesloten overeenkomst. De rechter zal een dergelijk beding altijd naar objectieve maatstaven beoordelen. Zorg er voor dat de redactie van het beding aansluit bij het artikel in het Burgerlijk Wetboek waarin aan de consument-koper bedenktijd wordt gegeven, die aanvangt op de dag na terhandstelling van de koopakte aan de koper.

Wilt u meer weten over een beroep op de bedenktijd bij het kopen van een bedrijfspand? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.