Ontslagvergoeding in stamrecht-BV valt onder periodiek verrekenbeding

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan is de kans groot dat u daarin een periodiek verrekenbeding van het netto-inkomen bent overeengekomen. Meestal wordt daar aan toegevoegd dat daaronder het belastbaar inkomen als bedoeld in de Wet IB 1964 wordt verstaan. Wat gebeurt er nu in geval van echtscheiding met de ontslagvergoeding die u in een stamrecht-BV hebt ingebracht?


Het is de vraag of bij scheiding de waarde van de aandelen in de stamrecht-BV voor verrekening in aanmerking komt. Op het eerste gezicht is er iets voor te zeggen dat het in de BV ingebrachte kapitaal niet kan worden beschouwd als netto-inkomen. Maar, dat hangt af van de redactie van uw huwelijkse voorwaarden.

Als u de ontslagvergoeding niet had laten storten in de door u opgerichte stamrecht-BV maar de uitkering direct had ontvangen, zou dat inkomen in de zin van de Wet IB 1964 zijn geweest. Op grond van recente jurisprudentie is een redelijke uitleg van de huwelijkse voorwaarden – met een verrekenbeding als hiervoor omschreven – dat de uitkering die in een stamrecht-BV is gestort betrokken moet worden in de verrekening. De waarde van de aandelen moet door een deskundige worden vastgesteld. Die moet wel rekening houden met de verplichtingen van de stamrecht-BV ten opzichte van de partner en met fiscale claims.

Hebt u een ontslagvergoeding laten storten in een stamrecht-BV? En wilt u weten wat daarmee bij echtscheiding gebeurt? Bel ons of gebruik onderstaande mogelijkheid zodat wij contact met u kunnen opnemen.