Ontbrekende toestemming huwelijkspartner kan ondernemer duur komen te staan

In crisistijd hebben veel bedrijven een lening nodig om de bedrijfsliquiditeiten te vergroten. Dat is niet vreemd, maar uit rechterlijke uitspraken blijkt maar weer dat ook hier elk geval op zich wordt bekeken. Bankkredieten zijn een normale bedrijfshandeling, maar altijd zal de DGA van een BV het gezinsbelang moeten beoordelen tegenover het ondernemersbelang. Immers, bij het aangaan van een lening zouden schudeisers zich op het privévermogen kunnen verhalen. In dat soort situaties is voor de lening ook de toestemming van de echtgenoot of echtgenote nodig.


Bij de meeste ondernemers in een BV heeft de toestemmingsvereiste niet veel aandacht. Dat zou wel nodig zijn, de gevolgen van het ontbreken van die toestemming kan in sommige gevallen verregaande gevolgen hebben.

Bankleningen zijn over het algemeen een normale bedrijfshandeling. Desondanks doet u er als ondernemer goed aan om bij elke lening die u als bedrijf aangaat, na te gaan of desondanks toestemming van uw echtgenoot of echtgenote nodig is. Een voorbeeld waarin u die toestemming nodig heeft, is wanneer u een bestaande rekening-courant schuld omzet in een geldlening met de eis van een aanvullende zekerheid. Een ander voorbeeld is het voorfinancieren van uw managementfee met een lening van de bank. Dat is geen alledaagse handeling van een bedrijf en dus is ook daarvoor toestemming van uw huwelijkspartner nodig.

Wilt u meer weten over de eisen ten aanzien van toestemming van echtgenoten bij bedrijfshandelingen met financieel risico in de privésfeer? Bel ons voor een afspraak en wij adviseren u over de verschillende mogelijkheden die u ten dienste staan.