Ondernemingswinsten niet zomaar onder periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

Komen ondernemingswinsten wel of niet in aanmerking om periodiek of bij echtscheiding verrekend te worden? Niet zonder meer! Als partijen voor ogen staat dat ook ondernemingswinsten voor verrekening in aanmerking moeten komen, dan moeten zij dat in het periodiek verrekenbeding in hun huwelijkse voorwaarden opnemen.


Of een verrekenbeding ook winsten van de BV van een echtgenoot omvat hangt niet alleen af van de tekst en inhoud van de huwelijkse voorwaarden. In de overwegingen wordt ook meegenomen wat partijen over een weer hebben verklaard en of uit hun verklaringen en gedragingen blijkt wat zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Er moet echt een – wat rechters noemen – “kenbare bedoeling” geweest zijn om onder het begrip “winst uit zelfstandig uitgeoefend beroep of bedrijf” mede de winst uit de BV te verstaan. Als dat niet uit de huwelijkse voorwaarden blijkt, wordt die winst niet in de verrekening en verdeling meegenomen.

Wilt u meer weten over huwelijkse voorwaarden in het algemeen of het periodieke verrekenbeding in het bijzonder? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.