Ondernemers kiezen vaker voor coöperatie

De coöperatie krijgt als ondernemingsrechtsvorm steeds meer aandacht. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 2012 uitgeroepen tot het internationale jaar van de Coöperaties. De VN omschrijft de coöperatie als “een autonome, vrijwillige vereniging van mensen met gezamenlijke economische, sociale en culturele behoeften en doelstellingen. Zij zijn samen eigenaar van een democratisch bestuurde onderneming.”


De belangstelling voor collectief ondernemen groeit. De groei wordt mede veroorzaakt door kleinere ondernemers en zzp'ers. Zij kunnen zich via de coöperatie beter profileren bij opdrachtgevers. Daar komt nog het voordeel bij dat ondernemers in deze rechtsvorm circa 20% hogere tarieven kunnen vragen.

De groei van het aantal coöperaties is een gevolg van de flexibilisering van de arbeid. Het aantal zelfstandigen is in de afgelopen jaren sterk gegroeid, maar de hoeveelheid opdrachten die door slechts één persoon uitgevoerd kunnen worden is gelijk gebleven. Zzp'ers zien in de markt grotere opdrachten, maar moeten zich eerst met elkaar organiseren voordat ze die aan kunnen nemen. De coöperatie sluit met zijn democratische besluitvorming goed aan bij hun zelfstandigheid.

Van de succesfactoren voor samenwerkingen tussen zelfstandigen is de belangrijkste: een duidelijke kans op werk. Dat kan een bestaande vraag van een klant zijn, of de mogelijkheid om in te schrijven op een aanbesteding. Als er geen direct zicht op werk is, en de deelnemers kennen elkaar nog onvoldoende, dan gaan groepen zich vaak concentreren op het formaliseren van onderlinge afspraken.

Coöperaties hebben ondanks hun relatieve onbekendheid een duidelijk voordeel ten opzichte van een Besloten Vennootschap (BV) of maatschap. Doordat de winst verdeeld wordt over diegenen die ook het werk doen, worden coöperaties gezien als voorbeeld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ook de gezamenlijke besluitvorming leidt eerder tot een goed doordachte visie dan tot korte termijn winstbejag.

Oprichting van een coöperatie kan alleen bij notariële akte.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van oprichting van een coöperatie? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.