Ondernemer profiteert niet van nieuw huwelijksvermogensrecht

Het huwelijksvermogensrecht wordt gemoderniseerd. Wat zijn de effecten voor ondernemers? Moet u er blij van worden of er tegenop zien? Vermogen dat ieder van u voor uw huwelijk had, blijft privé. Dat is mooi, maar het neemt niet per se het ondernemersrisico voor uw partner weg. Wilt u dat voorkomen, dan is maatwerk geboden en zijn huwelijkse voorwaarden toch onmisbaar.


Had u uw onderneming al voor het huwelijk, dan blijft het vermogen buiten de beperkte gemeenschap die in de nieuwe wet wordt vastgelegd. Wat gebeurt er als tijdens het huwelijk vanuit gezamenlijke privémiddelen in bedrijfsmiddelen wordt ge├»nvesteerd? Het is niet mogelijk om iets gedeeltelijk aan het privévermogen en voor het andere deel aan de gemeenschap toe te rekenen. Het is privévermogen als het voor meer dan de helft met privégeld is betaald. Is daarvan geen sprake, dan krijgt u in uw privéhoedanigheid een vordering op de gemeenschap die overeenkomt met het bedrag dat u vanuit privé heeft betaald.

Heeft u uw onderneming tijdens uw huwelijk opgericht, dan valt het vermogen van de onderneming in de gemeenschap van goederen. Dat is niet het geval als u de onderneming bent begonnen met vermogen dat u al voor uw huwelijk had of dat u via een erfenis ten deel is gevallen. De regel van financiering van de onderneming of aandelen uit privégeld voor meer (privévermogen) of minder (ondernemingsvermogen) geldt ook in dit geval.

Valt ondernemingsvermogen of aandelen in een BV buiten de gemeenschap van goederen, dan geldt desalniettemin de hoofdregel dat wat wordt verdiend tijdens het huwelijk, in de gemeenschap van goederen terecht komt. Uw onderneming moet een redelijke vergoeding aan u privé (casu quo aan de gemeenschap van goederen) betalen voor uw werkzaamheden. Het is net als bij een jaarlijks verrekenbeding in huwelijks voorwaarden: het overgespaarde inkomen moet verrekend worden. Dat kan zakelijk veel problemen opleveren.

Gemeenschap van goederen past vanwege het ondernemersrisico niet zo bij een ondernemer. Met huwelijkse voorwaarden worden vermogens gescheiden en beperkt u het risico voor (het deel van) uw partner. Kiest u voor huwelijkse voorwaarden, dan moet u ook regelen wat er bij scheiding en overlijden met het vermogen moet gebeuren. Bij scheiding wilt u immers het ondernemingsvermogen behouden.

Ook een regeling voor het geval van overlijden is noodzakelijk. Ondernemingsvermogen dat niet in de gemeenschap van goederen valt, komt helemaal aan uw nalatenschap toe. Daarover moet erfbelasting worden betaald. In uw huwelijkse voorwaarden kunt u een zogenaamd finaal verrekenbeding opnemen, waarmee u flink op erfbelasting kunt besparen. In dat geval valt namelijk de helft van het ondernemingsvermogen nog maar in de nalatenschap en profiteren uw nabestaanden van een veel lagere aanslag.

Wilt u meer weten over de relatie tussen privé en uw onderneming in het nieuwe huwelijksvermogensrecht en hoe u zich daar tegen kunt wapenen? Bel ons voor het maken van een afspraak.