Ondernemer met levenstestament goed voorbereid op onverwachte situaties

Ondernemers zijn vaak niet voorbereid op onverwachte situaties. Dat blijkt uit recente onderzoeken. Als een ondernemer tijdelijk of langdurig uitvalt, is in veel gevallen niet geregeld wie zijn of haar taken in het bedrijf overneemt en beslissingen mag nemen. Sinds kort kan dat geregeld worden in het levenstestament. Hierin wordt geregeld wie de ondernemer vervangt als deze onverwacht uitvalt, bijvoorbeeld door ziekte of een verkeersongeluk.


Uit meerdere recente onderzoeken blijkt dat ondernemers zich onvoldoende voorbereiden op onverwachte situaties. Een van die onderzoeken wijst bijvoorbeeld uit dat 62% van de (familie)bedrijven niet is voorbereid op het ziek worden en/of overlijden van de ondernemer/manager. Als de ondernemer onverwacht uitvalt, is de kans groot dat het bedrijf tijdelijk stuurloos is. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming.

In een zogenaamd levenstestament kan de ondernemer iemand benoemen die tijdens de periode van ziekte of kortere of langere afwezigheid namens hem beslissingen neemt en het bedrijf voortzet. Daarbij kan hij opnemen wat in een dergelijke situatie zijn idee├źn zijn voor de bedrijfsvoortzetting. Ook kan hij in het levenstestament toezichthouders benoemen. Die controleren dan of het bedrijf in die periode wordt voorgezet op de manier die de ondernemer voor ogen heeft. Dit geldt zowel voor ondernemingen in de vorm van bijvoorbeeld een eenmanszaak als in de vorm van een besloten vennootschap.

De ondernemer kan ook persoonlijke zaken in zijn levenstestament regelen. Mogelijke onderwerpen daarin zijn wie zijn privérekeningen beheert, wie de betalingen doet, wie de beslissingen over zijn medische behandeling neemt etc. In het levenstestament van een ondernemer worden vaak twee vertrouwenspersonen benoemd: één die de leiding over de onderneming tijdelijk overneemt en een ander die de persoonlijke zaken van de ondernemer behartigt.

Wilt u meer weten over het maken van een levenstestament? Bel ons voor het maken van een afspraak.