Onderhandse schenkingen notarieel bekrachtigen levert geld op

Veel schenkingen schuldigerkenning – ook wel schenking op papier genoemd – zijn in het verleden bij onderhandse akte gedaan. Dus niet via de notaris. Sinds 1 januari 2010 kan dat niet meer. Dergelijke schenkingen zijn alleen nog maar fiscaal aftrekbaar als ze bij notariële akte worden gedaan. Echter, veel mensen blijken daarvan niet goed op de hoogte en hebben sindsdien toch dergelijke schenkingen onderhands gedaan. Hoe kunt u dat repareren?


Al bijna twee jaar zijn schenkingen op papier alleen nog rechtsgeldig als zij in een notariële akte zijn vastgelegd, met een rente van minimaal 6%. Het gaat er dan om een rente vast te stellen van minimaal 6% per jaar. Wilt u de belastingaftrek niet aan uw neus voorbij laten gaan? Mocht u toch nog schenkingen schuldigerkenning bij onderhandse akten hebben geregeld, kunt u dat nog repareren. Tot nu toe accepteert de. Belastingdienst de reparaties en accepteert ook de belastingaftrek daarover.

Met een notariële vaststellingsovereenkomst of een wijzigingsovereenkomst kunnen wij de onderhandse akte voor u repareren.

Varianten

Er zijn meer varianten van reparatie. In de akte wordt het doel van de akte vastgelegd:

  1. Vastlegging van dat wat eerder geschonken is bij onderhandse akte en de uit deze schenkingen ontstane schuldverhoudingen, voor zover het nodig is om vast te stellen en te bekrachtigen. Indien van toepassing kunnen partijen aanvullend hierop een nadere overeenkomst over de rente vaststellen.
  2. Zonodig wijziging van de rentebepaling van de schenking door schuldigerkenning die eerder bij notariële akte is gedaan.
  3. Vastlegging van dat wat eerder geschonken is bij onderhandse akte en de uit deze schenkingen ontstane schuldverhoudingen vast te leggen en voor zover nodig vast te stellen en te bekrachtigen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het notarieel bekrachtigen van onderhandse schenkingen waarbij belastingvoordeel kan worden behaald? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.