Onderhandse papieren schenking bij overlijden levert geen voordeel op

Met een schenking onder schuldigerkenning in combinatie met opeisbaarheid van de schenking bij overlijden kunt u uw kinderen aanzienlijke bedragen aan erfbelasting besparen. Echter, dat gaat niet op als u deze papieren schenking onderhands – niet bij notariële akte – doet. Heeft u toch onderhands een papieren schenking gedaan, dan kunt u deze bij ons notarieel laten bekrachtigen. Daarmee stelt u de belastingbesparing weer veilig.


Als u voor een dergelijke schenking geen notariële akte hebt, zal de belastinginspecteur de schuldigerkende bedragen niet als schuld in de nalatenschap toelaten. Voor gewone schenkingen gelden geen vormvoorschriften meer, die kunt u onderhands doen. Alleen als het gaat om een schenking waarbij het schuldigerkende bedrag pas bij overlijden opeisbaar is (een schenking “ter zake des doods"), schrijft de wet de vormvereisten van een “uiterste wil” oftewel een notariële akte voor. Zonder notariële akte vervalt de schenking. Dat vindt niet alleen de belastinginspecteur, dat vindt ook de rechtbank. Dat is in lijn met het standpunt van de regering dat een papieren schenking valt onder de werking van artikel 7:177 van het Burgerlijk Wetboek, waarin de vormvereiste van notariële akte is vastgelegd. Alleen als de schenking betrekking heeft op kleding, sieraden, bepaalde inboedelzaken en boeken, kan worden volstaan met een door de schenker geheel met de hand geschreven, gedagtekende en ondertekende onderhandse akte.

Let op! Over het schuldigerkend bedrag moet u daadwerkelijk ieder jaar 6% rente aan de kinderen betalen.

Klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.