Onder curatele gestelde mag testament maken

Kan en mag iemand die wegens een geestelijke stoornis onder curatele is gesteld een testament maken? Op het eerste gezicht lijkt het antwoord op die vraag alleen maar ontkennend te kunnen zijn. Maar zo eenvoudig is dat niet. Er zijn wel degelijk mogelijkheden, ook al zijn dit soort situaties wel uitzonderlijk.


Het komt voor dat een onder curatele gestelde ervaart dat de curator veel meer voor hem of haar doet dan van een goed curator wordt verwacht. Met als gevolg de wens om zijn vermogen na te laten aan die curator. Hoe kan dat worden vorm gegeven?

Een onder curatele gestelde is in juridische zin per definitie handelingsonbekwaam. De kantonrechter zal een beslissing moeten nemen over het op een juridisch juiste wijze honoreren van de wens van de onder curatele gestelde.

De kantonrechter zal in een hoorzitting beoordelen of de geestelijke stoornis de onder curatele gestelde niet verhindert om de gevolgen van het testeren voldoende te overzien. Als die beoordeling positief is geeft de kantonrechter toestemming om door tussenkomst van een notaris een testament te maken.

Voordat de akte wordt ondertekend moet aan de kantonrechter een concept van het testament worden voorgelegd, zodat deze een beslissing kan nemen over het verlenen van een definitieve toestemming.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor het maken van een testament door iemand die onder curatele, bewind of mentorschap is gesteld? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.