Ondanks kwijting na echtscheiding toch vordering mogelijk

Hoe vaak komt het niet voor? Dat scheidende partners bij de finale verdeling van de echtelijke boedel vastleggen dat zij het hun toekomende hebben ontvangen en elkaar van verdere vorderingen vrijwaren. En dat vervolgens een der partijen er achter komt dat er toch iets nog niet is verdeeld. Bijvoorbeeld de pensioenrechten. Wat dan?


De rechtbank zal altijd eerst kijken naar de kwijtingbepaling in de notariële akte en beoordelen welke zin partijen in de toenmalige omstandigheden aan de bepaling mochten toekennen en wat ze redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Welke argumenten zijn dan doorslaggevend bij de vaststelling of de partner alsnog zijn of haar deel van de pensioenrechten krijgt toegewezen? Er zijn verschillende voorbeelden, die in onderlinge samenhang kunnen leiden tot het alsnog toekennen van de vordering tot verdeling:

  1. als een der echtgenoten ten tijde van de scheiding zijn/haar rechten op een deel van de door zijn/haar partner opgebouwde pensioenrechten heeft voorbehouden en er nadien niet meer over is gesproken;

  2. als partijen niet meer weten hoe de kwijtingbepaling is de akte tot stand is gekomen;

  3. als partijen over de inhoud van de akte geen overleg hebben gehad;

  4. als de benadeelde partij niet bij ondertekening van de akte aanwezig is geweest;

  5. als de akte is opgesteld in het kader van verdeling van de echtelijke woning en de benadeelde partner mocht veronderstellen dat de akte betrekking had op de woning en niet op de pensioenrechten;

  6. als in de akte zelf op geen enkele wijze melding is gemaakt van de pensioenrechten, mag de bevoordeelde partner niet verwachten dat de kwijtingbepaling daarop wel betrekking heeft. Grote kans dat de benadeelde partij onder die omstandigheden de vordering krijgt toegewezen.

Wilt u meer weten over het juridisch waterdicht afwikkelen van een echtscheiding? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.