Ondanks huwelijkse voorwaarden toch uw huis kwijt

Ook al bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden met uitsluiting van elke gemeenschap van goederen, dan nog kan het huis op uw naam in de failliete boedel van uw partner vallen. Bijvoorbeeld als de koopprijs van uw huis mede is gefinancierd met een hypotheeklening waarbij ook uw partner schuldenaar is.


Om uw huis buiten het faillissement van uw partner te kunnen houden moet u door middel van documenten kunnen aantonen dat u uw huis uitsluitend hebt betaald met uw eigen geld. Drie belangrijke voorbeelden waarbij uw huis alsnog in het faillissement van uw partner kan worden betrokken:

1. U bent samen met uw partner een hypotheeklening aangegaan, waarin zowel u als uw partner schuldenaar is.

2. Uw partner draagt bij aan de lasten van de hypotheeklening door maandelijkse overboekingen van salaris op uw rekening, van welke rekening u de hypotheeklasten betaalt.

3. U hebt vanwege de opvoeding van uw kind gedurende een aantal jaren – tijdelijk – geen inkomsten, terwijl uw partner in die periode maandelijks salaris blijft overboeken op de rekening waaruit u de hypotheeklasten betaalt. Uw partner wordt dan als enige kostwinner aangemerkt.

Hoe voorkomt u dat deze situatie zich bij u kan voordoen? Klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.