Ondanks beneficiaire aanvaarding toch beroep op wettelijk erfdeel

Kunt u na beneficiaire aanvaarding – dat is onder de voorwaarde dat er een positief eindsaldo is – van een nalatenschap toch een succesvol beroep doen op uw wettelijk erfdeel, uw legitieme portie? Onder sommige omstandigheden is dat mogelijk. Bijvoorbeeld als de erflater eerder zijn huis aan een broer of zus van u heeft verkocht voor een prijs die aanzienlijk onder de daarvoor geldende marktwaarde ligt.


In de overdracht van het huis kan een gift besloten liggen, bijvoorbeeld als de koopprijs aanzienlijk lager is dan de WOZ-waarde en als er geen deskundige is ingeschakeld voor het vaststellen van de waarde. Dat is een reden om de waarde in het jaar van verkoop alsnog te laten bepalen door een deskundige.

Ook al zou u op de hoogte zijn geweest van de transactie en deze ook zou hebben geaccepteerd en bekrachtigd, dan nog kunt u zich op uw legitieme portie beroepen.

Als de door de verkoop begunstigde broer of zus niet voldoende kan onderbouwen dat hij of zij er op mocht vertrouwen dat u geen beroep zou doen op uw legitieme portie dan heeft uw beroep grote kans van slagen.

In die omstandigheden verhindert de wet niet dat u een vordering op deze broer of zus hebt en de aan die erfgenaam gedane gift voor zover nodig kan inkorten.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden rond het al dan niet aanvaarden van een erfenis of uw recht op de legitieme portie? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.