Ondanks aansprakelijkheid biedt benoeming executeur voordelen

De aansprakelijkheid voor het betalen van erfbelasting hoeft geen belemmering te zijn om toch een executeur te benoemen. De executeur is degene die u in uw testament heeft aangewezen om ‑na uw overlijden‑ uw nalatenschap af te wikkelen. Het benoemen van een executeur heeft vooral heel veel voordelen.


Sinds 1 januari van dit jaar is de executeur verplicht de aangifte voor de erfbelasting te verzorgen. En dat niet alleen, de executeur wordt daarbij zelf aansprakelijk voor het betalen van die erfbelasting. Op zich niet zo'n probleem, zeker niet als hij het geld in de nalatenschap beheert.

Maar het wordt gevaarlijk als de erfgenamen vermogen (bewust of onbewust) verzwijgen. Als de Belastingdienst daar later achter komt en een naheffingsaanslag oplegt, dan is de executeur ook voor die aanslag aansprakelijk. Betalen met andere woorden de erfgenamen niet, dan moet de executeur die aanslag uit zijn eigen portemonnee betalen. Zie het geld dan maar eens van de erfgenamen terug te krijgen.

Voordelen blijven

De toch wel ingrijpende wijziging betekent niet dat het niet verstandig of zinvol meer is een executeur te benoemen. De voordelen zijn er nog steeds en gelden onverkort:

  1. Met de executeur heeft men het aantal personen om 'zaken mee te doen' gereduceerd tot één. De erfgenamen zijn monddood gemaakt, en de kans op ruzie is daarmee behoorlijk verkleind;
  2. Indien bij een nalatenschap minderjarige kinderen betrokken zijn, moet die nalatenschap volgens de wet op een tijdrovende, administratief ingewikkelde en dus kostbare manier worden afgewikkeld. Deze manier van afwikkelen kan grotendeels achterwege blijven indien er een executeur is die kán aantonen dat er in de nalatenschap meer bezittingen dan schulden zijn;
  3. Door een executeur-afwikkelingsbewindvoerder te benoemen (een executeur met zeer ruime bevoegdheden), houdt deze maximale grip op de verdeling van de nalatenschap;
  4. De executeur is exclusief bevoegd legaten af te geven, zelfs aan zichzelf. Op geen enkele wijze kan hij hierbij worden gedwarsboomd door de erfgenamen.

Vaak wordt een executeur in de eigen omgeving gezocht en dat is prima. Kent u niemand die dat wil of kan, of bent u bang voor ‘scheve gezichten' binnen de familie, dan kunt u overwegen een notaris tot executeur te benoemen. Eén ding weet u zeker: de notaris is deskundig op dit gebied en zal uw nalatenschap voor alle betrokkenen zorgvuldig afwikkelen. En wilt u toch iemand uit uw omgeving betrekken? Benoem deze dan samen met de notaris. U slaat niemand over en haalt toch ook de expertise van de notaris in huis.

Indien u in het verleden al een executeur hebt benoemd, dan is het belangrijk dat u de notaris laat beoordelen of deze benoeming ook volgens de huidige wetgeving nog goed geregeld is. Maakt u wel gebruik van de ruime mogelijkheden die de wet u tegenwoordig biedt? En ook belangrijk is de vraag of de persoon die u hebt benoemd nog wel geschikt is. Al met al voldoende redenen om uw bestaande testament te laten checken. Denkt u er aan al uw notariële documenten eens in de vier à vijf jaar grondig door te (laten) lichten?

Wilt u meer weten over de voordelen van een executeursbenoeming of over diens bevoegdheden? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.