Onbedoeld zuiver aanvaarden van erfenis

Ook zonder dat u het beseft kunt u buiten uw bedoelingen om zo maar een erfenis zuiver hebben aanvaard. Dat betekent dat u meedeelt in de opbrengst maar ook mede aansprakelijk bent voor de schulden behorende tot de nalatenschap. Met als ultiem risico dat u met eigen geld voor die schulden moet opdraaien. Zelfs een simpel etentje kan u de das omdoen.


Om een erfenis zuiver te aanvaarden hoeft u helemaal nog geen beheershandelingen uit te voeren, alleen al het gebruiken van geld uit de nalatenschap ter bestrijding van eigen onkosten kan dat veroorzaken. Het is dan niet meer van belang dat u – ook als is het direct nadien – de erfenis onder voorbehoud van positief eindsaldo aanvaardt.

Het hof oordeelde op deze manier in een zaak waarin de erfgenamen direct na het overlijden van hun laatste ouder op kosten van de nalatenschap gezamenlijk hebben gegeten.

Ook de koffietafel na de uitvaart, die door één van de erfgenamen was geregeld en betaald, werd geheel ten laste van het saldo van de nalatenschap gebracht, terwijl de vordering van de schuldeiser niet (geheel) werd voldaan .

Vervolgens sprak een schuldeiser de erfgenamen aan op het voldoen van diens vordering uit hun eigen vermogen. De schuldeiser was van mening dat de erfgenamen, nu het vermogen van de nalatenschap te klein was om zijn vordering uit te voldoen en omdat de erfgenamen op kosten van de nalatenschap uit eten waren geweest, zij de nalatenschap zuiver hadden aanvaard. Zuivere aanvaarding heeft tot gevolg dat een erfgenaam met zijn hele vermogen aansprakelijk is voor de schulden van de nalatenschap.

Het hof oordeelde dat de erfgenamen de nalatenschap door hun gedragingen zuiver hebben aanvaard en daarom ook de vordering van de schuldeiser moesten betalen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die u heeft om een erfenis al dan niet of onder voorbehoud te aanvaarden en wat de risico's bij elk van die keuzes zijn? Bel ons voor het maken van een afspraak.