Nu profiteren van woningmarkt en tijdelijk laag btw tarief

Een van de maatregelen van de overheid om de vastzittende woningmarkt weer op gang te helpen is de btw verlaging voor het verbouwen en renoveren van bestaande woningen. Het lage btw tarief (6 % in plaats van 19 %) is helaas alleen van toepassing op arbeid en niet op de materialen. De regeling is ingegaan op 1 oktober 2010 en duurt tot 1 juli 2011. Om in aanmerking te komen voor het lage tarief moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden: het moet gaan om een particuliere woning gelegen in Nederland. Hoe kunt u hiervan profiteren?


Ook aanleunwoningen en studentenflats komen in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 6%. Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatiewerkzaamheden en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht. Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning. Ook garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen vallen onder het begrip ‘woning' als deze zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning.

De regeling werkt niet met terugwerkende kracht. Het moment van oplevering bepaalt of de verbouw en renovatie werkzaamheden in aanmerking komen voor het lagere btw tarief.


 • Voorbeeld A: werkzaamheden gestart voor 01-10-2010
  Zijn de werkzaamheden gestart voor 01-10-2010 en lopen deze door tot na 01-10-2010 dan vallen alle werkzaamheden binnen de 6% regeling


 • Voorbeeld B: werkzaamheden afgerond na 01-07-2011
  Zijn de werkzaamheden na 01-10-2010 gestart en worden deze pas afgerond na 01-07-2011 dan vallen alle werkzaamheden niet onder de regeling en moet 19% btw afgedragen worden.

Het verlaagde tarief geldt voor alle bedrijven die renovatie en herstelwerkzaamheden uitvoeren aan woningen als verder aan de overige voorwaarden wordt voldaan. Verder moet de woning minimaal 2 jaar of ouder zijn; hiervoor moet een ouderdomsverklaring worden opgemaakt. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op het moment dat de woning ouder is dan twee jaar na de eerste ingebruikneming.

De btw verlaging is niet van toepassing op nieuwbouwwoningen. Om te voorkomen dat aannemers de ‘korting' in eigen zak steken, heeft de minister afspraken gemaakt met de brancheorganisaties Bouwend Nederland, MKB-Nederland en VNO-NCW. Om er zeker van te zijn dat er geen misbruik van de regeling wordt gemaakt is het verstandig de aannemer altijd btw op de factuur te laten vermelden. Ook sloopwerkzaamheden die onderdeel vormen van de renovatiewerkzaamheden vallen onder de regeling, ook als de sloper en degene die daarna opbouwwerkzaamheden verricht verschillende ondernemers zijn. Wanneer er sprake is van uitsluitend sloop van een woning valt dit niet onder de regeling.

De regeling kent een overlapping met andere regelingen (isolatie, schilder en stukadoorwerkzaamheden). Met name voor de schilder en stukadoorwerkzaamheden is het verstandig een splitsing te maken op de factuur. De materialen voor deze werkzaamheden vallen namelijk wel onder het lage btw tarief van 6%.

Wat valt er niet onder?

De volgende werkzaamheden vallen niet onder het lage tarief (geen complete opsomming):

 1. het wassen van ramen,

 2. de aanleg en onderhoud van tuinen,

 3. het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van zonwering, rolluiken e.d. die in bouwkundig opzicht geen deel (gaan) uitmaken van de woning,

 4. het aanleggen/vernieuwen /onderhouden van een zwembad in de tuin,

 5. het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van omheiningen, tuinhekken (worden tot de tuin gerekend),

 6. het aanleggen/vernieuwen /onderhouden van een voetpad c.q. oprit naar de woning (behoort bij de tuin en niet bij de woning),

 7. het vervaardigen van kasten, deuren, kozijnen en dergelijke; alleen de arbeidskosten van het plaatsen vallen onder het 6% tarief,

 8. het plaatsen/vernieuwen/onderhouden van een alarminstallatie of een airco-installatie.

Het verlaagde tarief mag wel worden toegepast als de installatie in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaakt of gaat uitmaken van de woning, het plaatsen, vernieuwen of onderhouden van een sauna. Het verlaagde tarief mag wel worden toegepast bij plaatsing, vernieuwing en onderhoud van de sauna als deze in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaakt of gaat uitmaken van de woning. Het  leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren, met uitzondering van het onderhoud van (houten) vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning (verlijmd of gespijkerd) en ook werkzaamheden en advies van architecten die verricht worden ter voorbereiding van de renovatie- en herstelwerkzaamheden vallen niet onder de regeling.

Ondanks deze uitzonderingen vallen de meeste reguliere verbouwingen onder de tijdelijke regeling, dus sla nu uw slag. U kunt in de huidige markt een woning met achterstallig onderhoud kopen voor een lage prijs, u kunt deze financieren met een voordelige hypotheek, op ons kantoor kunt u terecht voor de officiële overdracht en het tekenen van de hypotheekakte, daarna voordelig verbouwen. U moet zich hierbij wel realiseren dat dit tijdelijke omstandigheden zijn waar u snel op in moet spelen.

Profiteer van de tijdelijke btw-verlaging en voorkom juridische problemen bij verbouwing of renovatie. Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.