Nu nadenken over vermogensoverdracht later loont de moeite

Of estate planning (geleidelijke vermogensoverdracht) voor u interessant is, bepaalt u zelf. Onder meer aan de hand van de vele juridische en fiscale mogelijkheden die de wetgeving in ons land u biedt. Uw wensen staan centraal. Het gaat primair over wat u wilt bereiken, pas daarna over de juridische en fiscale optimalisatie.


Bij geleidelijke vermogensoverdracht komen grofweg de volgende aandachtspunten aan de orde:

  • Juridische en persoonlijke aspecten
  • Economische aspecten
  • Fiscale aspecten

Feit is dat steeds meer mensen gebruik maken van het instrument estate planning, en dan gaat het lang niet altijd over grote vermogens. Hebt u een huis dat grotendeels lastenvrij is? Of aandelen die in de loop der tijd meer geld waard geworden zijn? Of ruim spaargeld? Vanaf een vermogen van € 300.000 – en dat heeft u eerder dan u denkt – is het zinvol om na te denken over vermogensoverdracht op lange termijn.

Estate planning is aantrekkelijk als u:

  • uw toekomstige erfgenamen datgene kunt overdragen wat u voor ogen hebt;
  • uw toekomstige erfenis zo klein mogelijk wilt maken;
  • tijdens uw leven vermogen wilt en kunt overhevelen naar uw erfgenamen, zonder dat daarover schenkbelasting hoeft te worden betaald;
  • uw erfgenamen flinke bedragen aan erfbelasting wilt besparen.

Wij ervaren dagelijks dat belastingbesparing niet het enige is dat telt. Vrijwel niemand wil daarvoor bepaalde familierelaties op het spel zetten. Wij zorgen dat alle relevante afwegingen worden gemaakt zodat u een verantwoorde keuze maakt en daarbij alle juridische, fiscale en sociale gevolgen in beeld hebt. Immers, naast besparing op schenk- en erfbelasting is er nog de kans op gevolgen in de sfeer van overdrachts- en inkomstenbelasting. Ook uw financiële onafhankelijkheid ten opzichte van uw kinderen wordt in de afweging betrokken. Net als de gevolgen in de juridische en sociale sfeer voor uw partner en overige erfgenamen. Uiteindelijk gaat het er ook om dat u de zeggen­schap over uw vermogen in handen houdt.