Notariële volmacht uitkomst bij dementie

Mensen die aan dementie lijden zijn meestal niet meer in staat om over hun eigen bezittingen te beschikken. En u wilt het er niet op aan laten komen dat – als u onverhoopt aan deze aandoening zou gaan lijden – niet door u aangewezen mensen worden aangewezen om daarover te beschikken. U kunt dat voorkomen met een notariële volmacht.


Het mooie van een notariële volmacht is dat deze in een akte is vastgelegd en onaantastbaar is voor derden. U kunt voor de zekerheid alvast in goede tijden “voorsorteren” en uw partner (over en weer) volmacht verlenen om alle mogelijke rechtshandelingen namens elkaar te verrichten. Bijvoorbeeld geld opnemen, rekeningen betalen, bezittingen verkopen. Hiervoor is dan geen aparte goedkeuring van de rechter nodig.

Die goedkeuring is wel nodig als pas in een situatie van dementie bepaald moet worden wie rechtshandelingen namens de demente persoon mag verrichten. Dan moet de rechtbank een curator of bewindvoerder benoemen. En die kan alleen rechtshandelingen uitvoeren met goedkeuring of machtiging van de rechter.

U kunt een volmacht aan iedereen geven die u wilt, partner, broer, kind, vriend enzovoort. Een volmacht is niet alleen handig voor situaties als dementie, maar ook ingeval iemand langdurig afwezig is.

Klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.