Nog meer opletten bij dividenduitkering

Dividend uitkeren aan aandeelhouders is niet meer zonder risico. Als het bedrijf in de problemen komt, wordt nu ook gekeken of er niet teveel dividend is uitgekeerd op een moment dat u had kunnen weten dat het bedrijf daardoor mogelijk niet meer aan haar financiële verplichtingen zou kunnen voldoen. Als daarvan blijkt, kunt u als directeur (bestuurder) persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.


Sinds de invoering van de flex-BV eind vorig jaar moeten bestuurders van BV's dividendbesluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders goedkeuren of afkeuren. Als bestuurder kunt u die goedkeuring ook niet gemakkelijk aan het besluit onthouden. Dat kan alleen als u weet of behoort te weten dat het bedrijf na die uitkering de opeisbare schulden niet meer kan betalen. Vooral als u bestuurder bent van een onderneming die niet uw eigendom is, kan bij weigering van goedkeuring de discussie over dividenduitkering hoog oplopen.

Geeft u de goedkeuring te lichtvaardig, dan leidt dat tot persoonlijke aansprakelijkheid voor u. Om dat te voorkomen moet u zeker weten dat uw goedkeuring niet tot liquiditeitsproblemen kan leiden. Ook is van belang om te weten of uw mogelijke weigering door de aandeelhouders zal worden geaccepteerd. Tot slot moet u uw goedkeuring voldoende hebben onderbouwd voor het geval het met het bedrijf toch de verkeerde kant op gaat.

Maak een duidelijk overzicht van de juridische en financiële gevolgen van dividenduitkering.

Wilt u meer weten over de risico's bij dividenduitkering of heeft u hulp nodig bij het maken van een overzicht van de juridische en financiële gevolgen? Vraag het ons! Wij helpen u bij het vinden van juridisch onderbouwde antwoorden.