Nieuwe regels betaaltermijnen

Vanaf 16 maart 2013 gelden nieuwe, aangescherpte regels voor het omgaan met betalingstermijnen. Dat geldt zowel voor betalingen van bedrijven aan bedrijven als van de overheid aan bedrijven. Nu nog kunnen ruime afspraken worden gemaakt over de te hanteren termijnen, voor bedrijven wordt dat vanaf 16 maart maximaal 60 dagen en voor de overheid maximaal 30 dagen.


In de nieuwe situatie kunnen bedrijven overeenkomen dat de factuur na uiterlijk 60 dagen wordt betaald. Als de overeengekomen termijn wordt overschreden is de debiteur automatisch wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Hiervoor is geen aanmaning nodig.

Bedrijven kunnen bij uitzondering een langere betaaltermijn overeenkomen. Die mag niet onredelijk zijn en er moeten objectieve redenen zijn om van de maximale termijn van 60 dagen af te wijken. Bovendien moet de afwijking kunnen worden getoetst aan de aard van de prestatie en aan de goede handelspraktijken. Er moet worden aangetoond dat de afwijking voor geen van partijen nadelig is.

Voor facturen tussen bedrijven en overheden gaat een betalingstermijn van maximaal 30 dagen gelden. Hiervan kan heel moeilijk worden afgeweken. Dat kan alleen als beide partijen uitdrukkelijk een langere termijn overeenkomen en er bovendien sprake is van een bijzondere aard of eigenschappen die afwijking van de maximale termijn rechtvaardigen. Verlenging van de termijn is dan mogelijk met maximaal 30 dagen.

Wij adviseren u uw opdrachtbevestigingen en algemene voorwaarden in overeenstemming te brengen met de nieuwe regels.

Wilt u meer weten over verplichtingen die de rechtsvorm van uw bedrijf met zich brengt? Neem contact met ons op en wij helpen u bij het afwegen van de verschillende mogelijkheden.