Nieuwe criteria voor hypotheek bij erfpacht

Vanaf 1 november 2012 gaan nieuwe criteria in voor het verkrijgen van een hypothecaire lening in geval van erfpachtrechten. Particuliere erfpachtrechten van woningen die aan de gestelde criteria voldoen, zijn in principe financierbaar. De criteria hebben betrekking op de duur van het erfpachtrecht, de vergoedingsregeling, de canon en canonaanpassing, en de wijze waarop de erfpachtvoorwaarden kunnen worden gewijzigd.


Huizen van particulieren waarvan de grond onder erfpachtcontract is uitgegeven worden moeilijk verkocht. De verslechterde markt en strengere hypotheekvoorwaarden zijn er de oorzaak van dat banken vaak niet meer bereid zijn om een hypotheek te verlenen voor een huis met erfpacht.

Met de nieuwe criteria laten banken nu zien dat zij weer bereid zijn een financiering te verstrekken. De criteria gaan onder meer over de looptijd van het erfpachtcontract, de verwachte lastenontwikkeling of de eenzijdige wijziging ervan.

De nieuwe normen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de banken, Vereniging eigen huis, makelaars, notariaat, erfpachters en erfverpachters. Zij allen vinden dat particuliere erfpachters moeten worden beschermd tegen onaanvaardbare risico's in erfpachtvoorwaarden, zoals onzekerheid over de hoogte van de toekomstige canon.

Banken en notariaat ontwikkelen samen een model voor een zogenaamde “opinie”, waarin de toetsing van de erfpachtvoorwaarden aan de criteria wordt vastgelegd. De notaris wordt als onafhankelijk deskundige in het vastgoedrecht voor deze toetsing ingeschakeld.

Wilt u meer weten over erfpacht in het algemeen of de financierbaarheid daarvan in het bijzonder? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.