Nieuwe bestuurder verantwoordelijk voor voorganger?

Bent u als nieuwe bestuurder van een vereniging of stichting verantwoordelijk voor wat uw voorganger heeft achtergelaten? Wanneer weet u zeker dat u daar geen risico mee loopt? In elk geval als aan uw voorganger “decharge” is verleend. Wat is dat eigenlijk en is dat voldoende?


Eigenlijk gaat het niet om de verantwoordelijkheid van de bestuurder maar om de – juridische – aansprakelijkheid. Het is van belang dat een vereniging of stichting een procedure hanteert waarbij jaarlijks in de jaarvergadering het agendapunt decharge van bestuurders aan de orde komt. Wanneer aan het bestuur decharge wordt verleend, wordt aangegeven dat de bestuurders hun taak naar behoren hebben vervuld en dat zij worden ontslagen van hun aansprakelijkheid daarvoor. Ook bij (tussentijds) vertrek van een bestuurder verdient het verlenen van decharge aandacht.

Bij de vereniging wordt de decharge verleend door de algemene vergadering, bij de stichting door het bestuur of, indien aanwezig, door de raad van toezicht.

Het kan natuurlijk voorkomen dat een bestuurder vanwege disfunctioneren en de daaruit voortvloeiende gevolgen wordt vervangen zonder dat aan hem of haar decharge is verleend.

Alvorens een bestuursfunctie in een vereniging of stichting te aanvaarden, waarmee u op voorhand niet goed bekend bent, doet u er verstandig aan te vragen of aan het bestuur decharge is verleend in de laatste jaarvergadering en aan degene die u opvolgt bij zijn/haar vertrek.

Wanneer dit niet het geval is, zou u zich goed moeten laten informeren over de reden(en) daarvan, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Een nieuwe bestuurder zal in elk geval nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de daden van zijn voorganger. Hij/zij moet wel kritisch bekijken in welke situatie hij/zij terecht komt. Wanneer zaken uit het verleden worden aangetroffen waaraan problemen kleven dient de nieuwe bestuurder er al het mogelijke aan te doen om de eventuele nadelige gevolgen te voorkomen of te beperken. Maak vooral melding van de bevindingen aan het orgaan dat decharge verleent.

Wilt u meer weten over de aansprakelijkheidsregels voor bestuurders van verenigingen en stichtingen? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.