Nieuw BV recht biedt meer voordelen na statutenwijziging

Aandelenkapitaal belastingvrij terug naar privé. Dat is een aantrekkelijke mogelijkheid die voortvloeit uit het nieuwe BV-recht. Om dit te realiseren, maar ook vanwege andere mogelijkheden kan het verstandig zijn om de statuten van uw vennootschap aan te passen aan het nieuwe BV-recht.


De eis dat er in de BV een minimum kapitaal aanwezig moet zijn is in het nieuwe BV-recht vervallen. Dat betekent dat er in een heel groot aantal gevallen besloten kan worden tot terugbetaling van het aandelenkapitaal. Die terugbetaling kan zonder nadere belastingheffing plaatsvinden!

Verder bevatten bestaande statuten vaak regelingen die nu niet meer van toepassing of nodig zijn. Er is geen verplichting meer tot het opnemen van een blokkeringsregeling, net als de verplichting om te verkopen aandelen eerst aan mede-aandeelhouders aan te bieden. Ook het verbod op financiƫle steunverlening voor de aankoop van aandelen is uit de wet geschrapt. Verder kan de oproepingstermijn voor de algemene vergadering worden verkort. Tot slot kunt u ook het verbod om aandelen in te kopen boven de helft van het geplaatste kapitaal nu uit de statuten laten halen.

Zolang deze nieuwe mogelijkheden niet in de statuten zijn opgenomen, blijven de oude bepalingen gelden. Wilt u profiteren van de voordelen die het nieuwe BV-recht u biedt om een en ander flexibeler in te vullen, dan moet u de statuten laten wijzigen.

Naast de al vermelde nieuwe mogelijkheden is ook de tegenstrijdig belang regeling gewijzigd. Het gaat er om in hoeverre een directeur met een strijdig belang de vennootschap mag vertegenwoordigen; wat zijn de gevolgen). Ook kunnen nu aandelen met of zonder stemrecht en aandelen met of zonder winstrecht worden uitgegeven. Net als bij de eerder omschreven mogelijkheden geldt ook hiervoor dat het alleen mogelijk wordt als u de statuten laat aanpassen.

Het verdient ook aanbeveling om uw statuten na te laten kijken op de mogelijkheid van de overdracht van uw aandelen aan de "vrije kring". Dit zijn uw partner en uw kinderen en andere bloed- en aanverwanten en een mede-aandeelhouder. Tot oktober vorig jaar was hiervoor geen statutaire bepaling nodig omdat het al op grond van de wet mogelijk was. In het nieuwe BV-recht is daarvoor wel een statutaire bevoegdheid nodig.

Laat u voorlichten over de vele mogelijkheden die het nieuwe BV-recht u biedt om de statuten zo aan te passen als u zelf wilt. Waar er vroeger vaak haken en ogen waren bij het precies passend maken van de statuten op uw situatie is dat nu vaak (eenvoudig) vorm te geven.