Naleven administratieverplichting cruciaal voor aansprakelijkheid bestuurder BV

Bent u formele of feitelijke bestuurder van een vennootschap, let dan op uw verplichtingen een goede administratie te voeren en te zorgen voor een deugdelijke jaarrekening. Doet u dat niet of niet voldoende, dan bent u persoonlijk aansprakelijk voor het eventuele tekort in de BV.


Bij een faillissement van een BV is elke bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort in het faillissement. Althans, als het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en als aannemelijk is dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Heeft het bestuur niet voldaan aan zijn administratieve verplichtingen, dan wordt “onweerlegbaar vermoed” dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt “weerlegbaar vermoed” dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Alleen met de kwalificatie “onbelangrijk verzuim” heeft u een ontsnappingskans.

Het komt in faillissementssituaties voor dat helemaal geen administratie wordt aangetroffen. In dat geval zal de bestuurder niet sterk staan met de stelling dat hij heeft voldaan aan de op het bestuur rustende boekhoudplicht. Ook de oprichter van de BV kan nog in de claim worden betrokken als deze niet kan bewijzen te hebben voldaan aan zijn boekhoudplicht en zijn administratie te hebben overgedragen aan zijn opvolgers. Kan hij dat niet bewijzen en blijkt dat hij na zijn aftreden als bestuurder opdracht heeft gegeven voor ontruiming van de zaak, de inventaris heeft verkocht en de verkoopprijs in ontvangst heeft genomen, dan is aannemelijk dat hij zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en de crediteuren heeft benadeeld.

Zowel de formele als de feitelijke bestuurders zullen in een dergelijke situatie hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de tekorten in het faillissement.

Wilt u meer weten over uw aansprakelijkheid als bestuurder in een BV of de administratieverplichtingen die u heeft? Bel ons! Wij helpen u bij het beoordelen van de mogelijkheden.