Nalatenschap negatief, fiscaal positief. Wat nu?

Een – soms onverwachte – tegenvaller als u als erfgenaam wordt geconfronteerd met een negatieve nalatenschap. Nog onverwachter is het dan als die negatieve nalatenschap fiscaal gezien toch positief uitpakt. Wat is uw positie als erfgenaam in een dergelijke situatie?


Heeft u de erfenis aanvaard – bijvoorbeeld door al handelingen te verrichten als erfgenaam – dan aanvaardt u de positieve en negatieve gevolgen. Verwerpt u de erfenis dan profiteert u nergens van en kunt u ook nergens op worden aangesproken. Rest de mogelijkheid van beneficiair aanvaarden, als er een negatief saldo is, kunt u voor een tekort niet worden aangesproken.

In de huidige markt is het zeer wel denkbaar dat de WOZ-waarde van de woning die in de nalatenschap zit hoger is dan de taxatiewaarde. Bij een negatieve nalatenschap – onder meer gebaseerd op de taxatiewaarde van de woning – kan het voor de Belastingdienst geldende – fiscale saldo op basis van de WOZ-waarde van de woning zomaar toch positief uitpakken. Wat is dan uw positie als u de erfenis beneficiair heeft aanvaard?

De Belastingdienst zal een aanslag opleggen die gebaseerd is op de fiscaal positieve nalatenschap. Discussiepunt zal vervolgens zijn wat de waarde van de woning in het economisch verkeer is. Als u - met onze hulp – kunt aantonen dat de nalatenschap op basis van de waarde in het economisch verkeer negatief is, dan zal de belastingschuld niet op het privévermogen van de erfgenamen verhaald kunnen worden.

Wilt u meer weten over de gevolgen het aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.