Na echtscheidingsverzoek niet meer zelfstandig bevoegd aandelen over te dragen

Bezit u aandelen waarover u zelfstandig kunt beschikken? Die zelfstandige bevoegdheid bent u kwijt als u in al dan niet beperkte gemeenschap van goederen bent getrouwd en uw partner een echtscheidingsverzoek heeft ingediend. Deze regeling geldt sinds 1 januari 2012.


Dit jaar is het huwelijksgoederenrecht aangepast. Belangrijke wijziging daarin is het tijdstip waarop de huwelijksgoederengemeenschap wordt ontbonden. Dat is niet meer zoals voorheen het moment waarop de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand wordt ingeschreven, maar het moment waarop het echtscheidingsverzoek wordt ingediend.

Daarmee is de regel vervallen dat de echtgenoot die een goed in de gemeenschap heeft ingebracht of op wiens naam een goed staat, daarover bestuursbevoegd is.

Zodra een van u een echtscheidingsverzoek indient, moeten zogenaamde “beschikkingsdaden" voortaan door u samen worden verricht. Dat geldt ook voor de verkoop van aandelen. Uw partner zal moeten meewerken aan deze levering. Zodra de aandelen in het kader van de echtscheiding zijn toegedeeld aan een van u dan is die persoon weer zelfstandig beschikkingsbevoegdheid.

Wilt u meer weten over beschikkingsbevoegdheid bij echtscheiding? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.