Mogelijk groot belastingvoordeel met papieren schenking

Moet vermogensoverdracht in de privésfeer fiscaal net zo voordelig zijn als de vermogensoverdracht van een onderneming in het kader van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit? De rechter in Breda vindt dat er sprake is van ongelijkheid en dat de faciliteiten die voor ondernemingen gelden ook voor vererving en schenking van overige bezittingen moet gelden.


De Staat heeft aangegeven tegen deze uitspraak in beroep te gaan. Dit verschil van mening wordt nog in hoger beroep – en mogelijk zelfs tot aan de Hoge Raad – uitgevochten, zie ook Bezwaar tegen aanslag erfbelasting lijkt zinvol. Voorkom dat u achteraf buiten de boot blijkt te vallen, doe nu een schenking en maak vervolgens bezwaar tegen de aanslag schenkbelasting.

Als de rechtbank Breda het uiteindelijk bij het juiste eind gehad blijkt te hebben, dan betekent dat dat ook privévermogen door vererving en schenking kan overgaan naar de begunstigde(n) met een zelfde vrijstelling als de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, namelijk een vrijstelling van € 1.000.000 en een heffing van 17% over wat meer wordt ontvangen.

Papieren schenking

Met een schenking op papier krijgen de begunstigden een vordering, die zij pas kunnen opeisen als de schenker overlijdt. overlijden van de schenker. U moet aan de ontvanger(s) wel jaarlijks 6% rente betalen.

U kunt zich ook het recht voorbehouden om de schenking te herroepen. Als de definitieve beslissing over dit onderwerp in uw nadeel zou uitvallen, dan kunt u door herroeping de schenking ontbinden, uw schuld aan de begunstigde vervalt dan. De rente die u daarvoor al heeft betaald hoeft niet te worden terugbetaald.

Door het verrichten van een herroepelijke “papieren” schenking kan tegen minimale fiscale risico's van eventuele positieve gevolgen van de uitspraak van de rechtbank te Breda worden geprofiteerd.

Wilt u meer weten over de mogelijke extra belastingvoordelen van een schenking? Bel ons of neem contact met ons op via het contactformulier op deze website.