Minderheidsaandeelhouder kan niet zo maar worden afgeserveerd

In familiebedrijven zien we nog al eens dat er onvoldoende aandacht wordt gegeven aan minderheidsaandeelhouders. De gedachte is vaak dat nu er geen doorslaggevende stem kan worden uitgebracht het ook niet zinvol is om de minderheidsaandeelhouder te informeren. In een recent gewezen uitspraak wordt dat nog eens bevestigd. U kunt de minderheidsaandeelhouder maar beter serieus nemen, zo blijkt.


In deze zaak vroeg de minderheidsaandeelhouder om informatie, zowel over de consistentie van het dividendbeleid als om inzage in de financiƫle situatie van de onderneming. De onderneming, of althans de directie daarvan, verschafte die informatie niet. Hun argument was dat eerder al verstrekte informatie terecht was gekomen bij personen die daar geen recht op hadden. Er was wel degelijk informatie verschaft, zij het dat die betrekking had op de gehele groep en niet alleen op de onderneming waarvan de minderheidsaandeelhouder aandeelhouder was.

De ondernemingskamer maakt korte metten met die argumenten. Op de onderneming, of althans de directie daarvan rust de verplichting om de belangen van de minderheidsaandeelhouder voldoende in het oog te houden en zorgvuldig te handelen ten opzichte van de minderheidsaandeelhouder. Dat geldt in het bijzonder, omdat in deze zaak sprake was van een besloten familieverhouding en tussen partijen het steeds de bedoeling is geweest om gelijkheid te betrachten.Ook kon niet worden aangetoond dat er een consistent dividendbeleid is.

Om dit soort problemen te voorkomen doet u er verstandig aan u goed te realiseren dat een minderheidsaandeelhouder niet zomaar kan worden buitengesloten. Informeer de minderheidsaandeelhouder afdoende en zorg bij het inrichten van de onderneming dat dit soort problemen worden voorkomen.

Wilt u meer weten over de positie van de verschillende soorten aandeelhouder? Bel ons voor het maken van een afspraak.