Met verrekenbeding geen belaste schenking

Leidt het nakomen van een verrekenverplichting op grond van huwelijkse voorwaarden tot een belastbare schenking? Die vraag heeft de juridische gemoederen het afgelopen halfjaar bezig gehouden voor de situatie waarin een echtpaar is gehuwd onder uitsluiting van elke gemeenschap van goederen met een Amsterdams verrekenbeding, op grond waarvan overgespaard arbeidsinkomen per kalenderjaar onderling moet worden verrekend. Het antwoord op de vraag is ontkennend. Op welke gronden is dat gebaseerd?


Als voorbeeld geldt de situatie dat de man tijdens het huwelijk aandelen heeft gekocht in de BV waarin hij werkte, met een lening die tijdens het huwelijk is afgelost. Bij verkoop van de aandelen maakt de man winst. De inspecteur stelt dat de verrekening van de netto-inkomsten uit verkoop een belastbare schenking impliceert.

De rechtbank echter heeft in deze zaak geoordeeld dat uit de wet volgt dat bij een ontbinding van het huwelijk tussen de echtgenoten het totaal aanwezige vermogen van hen – dus inclusief de verkoopwinst op aandelen – bij helfte in de verrekening betrokken moest worden.

Nu de echtelieden staande hun huwelijk (een deel van) het gezamenlijke vermogen willen verrekenen, geven zij uitvoering aan het verrekenbeding. Hierdoor kan geen sprake zijn van vrijgevigheid c.q. verarming en verrijking. Kortom, volgens de rechtbank was geen sprake van een belastbare schenking.

Kort en goed, als bij het einde van het huwelijk een periodiek verrekenbeding niet is nagekomen, wordt het dan aanwezige vermogen vermoed te zijn gevormd uit wat verrekend had moeten worden. Dat zal niet zo zijn als de redelijkheid en billijkheid in het licht van de aard en omvang van de verrekenplicht anders doen blijken.

Als het huwelijk in bovenstaand voorbeeld zou zijn ontbonden, zouden de echtelieden het totaal aanwezige vermogen van beiden –inclusief de winst op de verkoop van aandelen – bij helfte moeten verrekenen. Dat geldt ook als de echtgenoten staande het huwelijk overgaan tot verrekening.

Zolang het jaarlijkse verrekenbeding door de echtgenoten niet is nageleefd, blijft de verplichting tot verrekening bestaan. Dit betekent dat winst als gevolg van de aandelenverkoop alsnog op elk moment tijdens het huwelijk kon worden verrekend. Als de verrekening van de winst op de aandelenverkoop is gebaseerd op huwelijksvoorwaarden, kan geen sprake zijn van een belastbare schenking.

Wilt u meer weten over huwelijkse voorwaarden en verrekening van gezamenlijk vermogen? Bel ons of klik op de link “Meer informatie” op onze homepage en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.