Met uitsluitingsclausule houdt u vermogen in de familie

Veel mensen willen bij de verdeling van hun nalatenschap verder gaan dan de wettelijke verdeling. U kunt dat doen via een testament. Een belangrijk instrument in het testament is de uitsluitingsclausule. Met de uitsluitingsclausule kunt u – zowel in een testament als in een schenkingsakte – bepalen dat vermogen en vermogensbestanddelen buiten de gemeenschap van de ontvanger vallen. Hoe werkt dat precies?


Uitsluitingsclausule betreft altijd uitsluiting van de koude kant. Hierbij zorgt u ervoor dat bepaalde delen van de erfenis buiten de gemeenschap van goederen van uw getrouwde kinderen blijft. Bij een echtscheiding of bij overlijden van de begunstigde hoeft dit dan niet verrekend te worden.

Bij testament en schenking

U kunt in uw testament een uitsluitingsclausule opnemen, die er voor zorgt dat wat iemand die ook uw erfgenaam of door u benoemde legataris is uit de nalatenschap verkrijgt, niet in de gemeenschap van goederen valt waarin hij of zij gehuwd is. Hierdoor kan de 'koude kant' geen aanspraak op dat vermogen maken, noch tijdens huwelijk, noch bij een echtscheiding.

Ook voor schenkingen geldt dit. Aan een schenking kan ook de uitsluitingsclausule gevoegd worden. Als de schenking bij notariële akte plaatsvindt, moet de clausule in de akte opgenomen worden. Dit op zich kan al de reden zijn een schenking in een notariële akte op te nemen, dan ligt het goed vast. Bij materiële schenkingen is de clausule vormvrij. Wij adviseren u de schenking via de bank over te maken en er bij te vermelden dat de uitsluitingsclausule art 94 lid 1 Boek 2 BW van toepassing is.

Wilt u meer weten over de uitsluitingsclausule in uw testament of schenking, over de mogelijkheden voor een schenking of uw nalatenschap in het algemeen? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.